Saturday, October 13, 2012

Al-Muntahi (bag. 5)

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

9. Kerana itu kata Saidina Ali: Tiada ku lihat melainkan ku lihatAllah di dalamnya. Kata Mansur Hallaj, pun berkata dengan sangat berahinya: Ana al Hak (Akulah yang Sebenarnya. Maka kata sufi Yazid: Maha suci aku, siapa besar sebagai aku.
'
Maka kata syeikh Junaid: Tiada di dalam jubahku ini melainkan Allah. Maka kata Sayyid Nasimi: Bahawa Akulah Allah. Maka kata Maksudi:  Dzat Allah yang Qadim,itulah dzat ku sekarang.
'
Dan kata Maulana Rumi: Alam ni belum, adaku adalah; Adam pun belum, adaku adalah; Suatupun belum, adaku berahikan Qadim ku jua.
'
Dan kata Sultan Asyikin Syeikh Ali Abul Wafa: Segala wujud itu WujudNya jangan kau sekutukandengan yang lain; Apabila kau lihatNya bagiNya dengan dia, maka sujudlah engkau sana tiada berdosa.
'
Maka kata kitab Gulshan: Hai segala Islam, jika kau ketahui berhala apa, Kau ketahui olehmu bahawa yang jalan itu pada menyembah berhala dikata. Jika segala kafir daripada berhalanya itu dalalnya, Mengapa maka pada agama itu jadi sesat.
'
(Peringatan: Kandungan kitab iniamat berat bagi pemikiran  yangtidak faham,  jangan membuat kesimpulan sendiri,  mintalah kepada Allah untuk mendapatkan penjelasan.)
'

Enhanced by Zemanta
Post a Comment