Thursday, October 18, 2012

KITAB TOK GURU peramu

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
KITAB TOK GURU peramu (RAHASIA ILMU Makrifatullah)ILMU DAN MAKRIFAT TOK GURU peramu.Manuskrip yang disebut itu tidak dicatitkan siapa pengarangnya tetapi ada disebutkan sebagai ILMU DAN MAKRIFAT TOK GURU peramu.Ini ditulis dalam Bahasa Melayu lama dengan ejaan jawi lama. (Contoh ba wau mim bukan bom tetapi bumi)Fakir tidak yakin apakah manuskrip ini benar benar hasil karangan Tok Guru peramu atau ditulis oleh orang lain yang merujuknya sebagai Ilmu Makrifat Tok Guru peramu. Namun fakir membiarkan hal penulis ini sebagai satu persoalan yang tidak dapat fakir selesaikan dan menganggapnya manuskrip itu sebagai bahan sumber ilmu yang berharga yang barangkali ditulis atau menerapkan ilmu dari Tok Guru peramu yang terkenal itu.Namun perlu ditegaskan bahwa apa apa juga pendapat, pemahaman dan interpretasi manuskrip ini merupakan pendapat, pemahaman dan interpretasi penulis manuskrip dan bukannya pendapat, pemahaman dan interpretasi fakir.Ada juga terdapat beberapa bagian dan tulisan khususnya ayat ayat Al-Quran dan hadits hadits yang ditulis menurut tulisan Arab yang tidak dapat fakir masukan dan salin kedalam entri karena kelemahan fakir sendiri dalam hal ini. Jadi yang diambil hanya terjemahan ke-Bahasa Melayunya saja.KESIMPULAN HATIPertama Hati Yang Beriman Lawannya KafirKedua sum'ah Lawannya Bid'ahKetiga Hati Yang Taat Lawannya MaksiatDan HATI inilah tempat NIAT yang menentukan SAH SOLAT atau lain lain pekerjaan.KEDUDUKAN NIATBahwa NIAT itu tempatnya di HATI, tidak berhuruf dan bersuara sebagai letaknya harus melaksanakan: -QASAD menunjukkan ZAT akan SIFATNYA kepada yang dianggapTAKRID menentukan ZAT akan SISATNYA dan kepada yang dianggap.TA'AYUN sabenar2nya AKU menyatakan DIRI AKU dalam TAUHID takbiratul ihram Aku ke Sifat yang dianggap.Maka Karamlah DIRI dalam lautan tak bertepi itu niscaya SOLAT bukan lagi ENGKAU / AKU tetapi AKU ZAT yang melahirkan Kerja Aku dalam rupaku yakni sifatku yang nyata dalam perilaku hambaKu. Engkau tidak UPAYA dan KEKUATAN untuk melakukan shalat itu malahan engkau lakukan atas Karunia & Rahmat Aku semata-mata.Kenapa engkau merasa ada keberadaan dalam hidup ini sedangkan WUJUD itu adalah Aku semata-mata? Yang mengerjakan kelakuanmu itu Aku pada Kudrat & IradatKu. Yang menentukan waktu pun Aku, Aku punya Ilmu. Tanpa itu engkau tidak hambaku. Aku sengaja menyatakan DIRIKU padamu dan Aku memuji DiriKu diatas lidahmu wahai hambaku.Jangan sekali-kali ada rasa dalam hatimu bahwa engkau memiliki kemampuan untuk memujiku. Ketahuilah bahwa engkau adalah hambaKu yang FAKIR berhak menerima pemberianku.TIANG SOLATa. HADIR HATI yakni menghadap Allah dan membuang segala yang GHAYR (yang lain selain Allah) dalam shalatb. Khusu '/ TETAP HATI didalam shalat yakni tidak berkeliaran pikiran kemana mana.c. SEMPURNA bacaan FATIHAH
SAH SOLATa. Sah shalat karena SAH WUDHU 'b. Sah Wudhu karena Sah ISTINJAc. Istinja itu membersihakan anggota badan dari berupa bentuk najis besar maupun kecil.KESEMPURNAAN ISLAMCatatan oleh Fakir - S = Pertanyaan, J = JawabanS Yang dikatakan ISLAM berapa kesempurnaannya?J Tiga Hal: -a. Diikrarkan dengan lidahb. Ditashdiqkan dalam hatic. Dikerjakan dengan anggotaS Berapa tandakah yang dikatakan sesaorang itu Islam?J Empat hal: -a. Merendahkan diri kehadrat Allah dan sesama islamb. Suci lidah dari memakan dan meminum benda haramc. Suci lidahnya dari dusta dan mengumpatd. Suci badan dari Hadath BesarS Yang dikatakan Islam berapa Persyaratan pakaiannya?J Empat hal: -a. Sabar akan Hukum Allahb. Ridha akan Qadha Allah SWTc. Menyerahkan Diri kepada Allah dengan tulus ikhlasd. Menurut Firman Allah dan Hadits Nabi.S Apakah yang membinasakan Islam?J Empat hal: -a. Berbuat sesuatu amalan yang tidak dasar dari Islam itu sendirib. Mencela orang berbuat baik & meringankan Hukum Allahc. Diketahui tetapi tidak dibuatd. Tidak tahu tetapi malas bertanya
Adapun Makrifat yang harus diketahui itu adalah 20 Hal terbagi menjadi 5 bagian .......BAGIAN PERTAMA: -Harus diketahui 4 hal yakni: -Pertama Allah sabelum bernama Allah apa NamaNya?Kedua Muhammad sebelum bernama Muhammad apa namanya?Ketiga sebelum hari yang tujuh itu apa namanya?Keempat sebelum Waktu Yang Lima itu apa namanya waktu itu?
BAGIAN KEDUAHarus juga kamu ketahui 4 hal lagi.Pertama 40 hari ingin matiKedua 7 hari ingin matiKetiga 3 harihendak matiKeempat 24 jam sebelum mati.
BAGIAN KETIGALagi 4 hal yang perlu kamu ketahuiPertama harus KENAL DIRI kamuKedua harus kenal NYAWA kamuKetiga harus kenal PENGHULU kamuKeempat harus kenal TUHAN kamuBAGIAN KEEMPATHarus ketahui akan ZIKIR PENYERAHAN NYAWA kepada Allah. Ada 4 hal ini.Pertama Serahkan dengan ZIKIR af'al yakni La Ilaha IllallahKedua serahkan dengan ZIKIR ASMA 'yakni Allah Allah AllahKetiga serahkan dengan ZIKIR SIFAT yakni Hu Hu HuKeempat serahkan dengan ZIKIR ZAT yakni Ah Ah AhBAGIAN KELIMAHarus ketahui tentang RUH ini 4 halPertama RUH JASMANI yaitu TUBUH kita yakni DIRI TERJALLIKedua RUH ruhani yaitu HATI kita yakni DIRI terperiKetiga RUH IDHAFI yaitu NYAWA kita yakni DIRI YANG terperiKeempat RUH AL-QUDDUS yaitu RAHASIA kita yakni DIRI YANG WUJUD.
MUHAMMAD ..............Adapun nama MUHAMMAD itu jadi TUBUH pada kita.Tubuh kepada Muhammad jadi NYAWA pada kitaHati kepada Muhammad jadi NYAWA kepada kitaNyawa kepada Muhammad jadi RAHASIA kepada kita.TUBUH .................Adapun yang bernama TUBUH itu PERBUATAN yang datang dari HATI.Perbuatan Hati datang dari NyawaPerbuatan Nyawa datang dari RahasiaPerbuatan Rahasia datang dari af'al Allah.
FUAD ................Adapun yang bernama MATA itu adalah untuk MELIHAT dan orang yang melihat itu tempatnya pada MATA HATI pada JANTUNG.Didalam jantung ada FUADDidalam Fuan ada CAHAYADidalam Cahaya ada RAHASIADidalam Rahasia itu adalah seperti Firman Allah SWT yang berbunyi: -Al Insanu Sirri ... Wa Ana SirruhuInsan itu adalah rahasiaku dan Akulah rahasianya.KENAPA NAMA MUHAMMAD? (Rahasia Muhammad)Adapun sebab Nabi Muhammad itu bernama Muhammad karena Kehendak Allah.Sekalian (Keseluruhan / Semuanya) Alam ini terjadi karena Muhammad seperti disebutkan dalam hadits Qudsi: -Sekalian jadi darimu Ya Muhammad dan engkau jadi dari AKUSabda Baginda Rasul: -Aku jadi karena Allah dan semesta alam jadi karena aku.
RAHASIA MUHAMMAD (Mim Ha Mim Dal)KETERANGAN HURUM MIM AWAL MUHAMMAD (MIM AWAL)Pertama menunjukkan ZAT hambanya berdiri shalatKedua Tempat Makrifat tatkala QiamKetiga Zikir Bagi Zat yaitu ZIKIR RAHASIAKeempat tatkala itu Tuhan bernama AHDIAHKelima saat itu Tuhan Semata-mata. Belim ada terjadi apa apa akan masa itu bernama AH ... (Alif Ha)KETERANGAN HURUM HA MUHAMMAD (HA)Artinya SIFAT HAMBA yakni rukuk dalam shalatTempat HAKIKAT yaitu RukukZikir untuk Sifat yakni NyawaTatkala itu Tuhan bernama WahdahKETERANGAN HURUM MIM KEDUA MUHAMMAD (MIM KEDUA)Artinya ASMA 'HAMBA yaitu SUJUD dalam sholatTempat Tariqat tatkala SujudTatkala itu Tuhan bernama WAHADIAHTatkala itu Tuhan tajalli sabenar-benarnya meliputi NUR MUHAMMAD. Waktu itu Tuhan bernama ALLAH SWTKETERANGAN HURUM DAL MUHAMMAD (DAL)Af'al HAMBA yaitu DUDUK dalam sholatTempat SYARIAT yaitu tatkala dalam DudukZikir untuk af'al yaitu TUBUH La Ilaha IllallahTatkala itu Tuhan ibarat LA (Lam Alif)Tatkala itu bercampur RAHASIA dengan NYAWA dan anasir ADAM (Alif Dal Mim)

KEJADIAN DIRI.Adapun kejadian DIRI itu terkandung dalam 20 perkara dibagi 4 bagianBagian Pertama1 Tipe ZAT Diri Wujud Rahasia Kita Alam Lahut Ruh Al-Quddus2 Tipe SIFAT Diri Terdiri Nyawa Kita Wujud Mutlak Ruh IdhafiAlam Jabarut3 Tipe ASMA 'Diri Terperi Hati kita Wujud Alam Ruh RuhaniTubuh halus4 Tipe af'al Diri Tajalli Jasmani Wujud Idhafi Tubuh Yang ZahirBagian Kedua1 Wujud Wujud mutlak - Wujud Hakiki - Wujud Idhafi Wujud Tajalli2 Ilmu Ilmu Hakiki - Ilmu Informasi - Ilmu Fikir - Ilmu Ma'domAl-Asma '3 Nur Nur Alhadi - Nurul Quddus - Nur hadi - Nur Al-bayan4 Suhud Suhud Al-Ain - Suhud Khadafi - Khaliq Al-AsmatSuhud TaufilBagian Ketiga1 Angin Angin Niat-Angin Padtar - Angin Sarsa - Angin serul2 Api Al-Hayat - Al-Muja - sajin3 Air Maal Hayat - Maal Kus - Maal Zam Zam - Maal Hain4 Tanah Tanah Firdaus - Tanah Tiin - Arbail Baasir - Tiin SiipaabBagian Keempat1 Di Jadi Ruh Masripah - Tubuh - af'al2 Wadi Jadi Tulang - Tariqat - Hati - Asma '3 Mani Jadi urat - Haqiqat - Nyawa - Sifat4 Ma'nikam Jadi Nyawa - Makrifat - Rahasia - Zat
Bagian Kelima1 LA (laf Alif)Ucapan untuk Tubuh menjaga kulit dan bulu Qalbi ke Baitullah2 ILAHA (Alif Lam Ha)Ucaoan untuk Hati penjaga daging dan darah Qalbi ke Baitulmakmur3 ILLA (Alif Lam Alif)Ucapan untuk Nyawa penjaga urat dan tulang Qalbi ke Arasy4 Allah (Alif lam Lam Ha)Ucapan kepada Rahasia penjaga urat dan sumsum Qalbi kepada Allah
KEJADIAN BENIHHU QALBI itu RABBI terdiri Aku didalam Sifat Nafsiah Aku dikandung dalam Wujud Allah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Fi Kul Lil Maha Tiin Wa Naf Sin Aa Da Da Maa Wa Si A-Hu Il MullahAdapun asal kejadian BENIH manusia dari MA'NIKAM dari surga, dirupakan Allah SWT turun ke HU GHAIB rupa Allah jadi Ma'nikam rupa gilang gemilang sampai tujuh langit dan tujuh bumi- Kemudian manikam itu jatuh ke ubun ubun tua 100 hari- Kemudian manikam itu jatuh kejantung tua 40 hari- Kemudian manikam itu jatuh ke Hati Nurani Cahaya Haq 7 hari- Kemudian Manikam itu jatuh TA'AYUN HATI berupa air 3 hari- Kemudian manikam itu mertabat ZAT pada pinggang tua 24 jam- Kemudian Manikam itu jatuh kerahim ibu dengan rupa huruf ALIF- Kemudian Manikam itu kepada ALAM RUH berkumpul seperti biji. Itulah sebab ia bernama Manikam- Kemudian manikam bersifat ia bernama ALAM Mithal. Ini yang bernama seperti Firman Allah: al insanu sirri wa ana sirruhu- Kemudian ia menilik dirinya terlalu indah, lalu lupa kepada dirinya bila bercampur dengan darah ibunya. Maka hilanglah rupa itu dan bernama pula ia alam ajsam yakni Alam Kasar. Kemudian bila sampai janji, keluarlah ia dari kandungan ibunya dan hilanglah rupa yang dilihat maka menangis ia sebab suara inilah bernama ALAM INSAN.BILA AKHIR HAYATBila akhir hayat kita temukan berdenyut-denyut PUSAT seperti asap dan kita mendengar ucapan: -ALASTU BI RAB BIKUM - AH (Alif Ha) ANA MA - KAA NA BII MAA KAA NA MASA KAA NA.Maka jawablah: -YA ANA LA ILA HA ILLALLAH - 3 kaliKemudian nampak cahaya KEBESARAN ALLAH maka kita zikir ALLAH - 3 kaliKemudian kita nampak KALIMAH ALLAH maka kita zikir HU - 3 kaliKemudian kita dengar UCAPAN TUHAN: ANA ALLAH LA ILA HA ILLALLAH ANA .... dan terus kita memandang akan KEBESARAN ALLAH maka kita zikir AH - AH-AH (Alif Ha).Maka tamatlah riwayat kita. Ruh kembali ke Rahmatullah. Hasanul Khatimah.Alhamdu ..... (Alif - Lam - Ha - Mim - Dal)ALIFHuruf ALIF itu WAKTU SUBUH. Adam a.s cahayanya putih. Malikatnya Jibrael Ruhani. Sahabatnya Abu Bakar & Fatimah Keluar dari huruf ALIF itu dua rakaat karena tajalli Tuhan dua mertabat yakni mertabat ZAT atau AHDIAH dan mertabat SIFAT atau Wahdah. Istananya bawah susu kiri. Keluar cahaya pada dahi. Kenyataan pada kita adalah MULUT & LIDAHLAMHuruf LAM itu waktu Zuhur. Nabi IBRAHIM cahayanya Kuning. Malaikatnya MAKRIBUN. Keluar dari huruf Lam itu empat rakaat karena tajalli Tuhan WUJUD - ILMU - NUR - SUHUD. Istananya di HATI di lambung susu kiri yaitu RUH MAZIFAH. Kenyataan pada kita adalah HIDUNG & MATAHAHuruf HA ini waktu ASAR. Nabinya Yunus a.s Cahayanya Hijau Kuning. Malikaynya MIKAIL. Sahabatnya pula adalah Omar. Keluar dari huruf HA ini empat rakaat yakni API - AIR - Angin - TANAH. Istanayna pada LIMPA - Nafsu Jasmani. Kenyataan pada kita adalah BAHU & DADA.MIMHuruf MIM itu waktunya MAGHRIB. nabinya adalah Nabi MUSA. Cahayanya MERAH HITAM. Malikatnya ISHDAH & WAHIDIAH. Istananya PARU - PARU nafsunya Nafsu Hewan. Kenyataan pada kita adalah MATA (Cahayanya)DALHuruf DAL itu waktu ISYA 'Nabinya Nabi NUH. Cahayanya HIJAU HITAM. Malikatnya IZRAFIL. Sahabatnya ALI. Keluar dari huruf DAL itu 4 rakaat karena Tajalli Tuhan DI - WADI - MANI - MA'NIKAM. Istananya HEMPEDU dari bawah lidah sampai keteklinga. Kenyataan pada kita adalah TAPAK KAKI.
TEMPAT ZIKIR PADA TUBUHZIKIR QALBIDua jari bawah susu kiri = QALBI = HATIZIKIR RUHDua jari bawah susu kanan = RUH = NYAWAZIKIR sirrDua jari bawah susu kiri = sirr = RAHASIAZIKIR KHOFIDua jari pada susu kanan = KHOFI = TERSEMBUNYIZIKIR AKHFADitengah dada = AKHFA = TERLEBIH SEMBUNYIZIKIR NAFASAntara 2 kening meliputi sekalian kepalaZIKIR KHALIAHDi ubun ubun meliputi sekalian jasad
20 SIFAT DI DALAM DIRI1 WUJUDBadan Insan sifatku mulai jadi menanggung didalam dunia2 QidamRUH JASMANI kulitku mulai jadi meliputi sekalian alam3 baqa 'Ruhani dagingku mulai jadi menanggung RAHASIA didalam DIRI4 MUKHALAFATUHU LIL HAWADITHRUH NIBATI darahku mulai menjadi meliputi Alam Sendiri5 BINAFSIHIRUH INSAN nafasku mulai jadi berjalan ucapan didalam DIRI6 WAHDANIATRUH RABBANI hatiku asal mula jadi TAHU didalam DIRI7 kudratRUH Qudus urat putihku yang tidak berdarah berjalan setiap dalam DIRI-ku8 IradatRUH KAHFI tulangku asal mula jadi menguatkan Alam Sendiri9 ILMURUH IDHAFI benihku asal mula jadi YANG NYATA didalam CERMIN HAQ10 HAYATRUH NURANI uratku yang meliputi didalam tubuh aku yang hidup alam sendiri.11 SAMA 'Besi Kursani pendengaranku asal alami12 BASARPANCARAN MA'NIKAM kalam aku berkata-kata dengan sendiri13 KALAMRUH MA'NIKAM ekspresi kata didalam dunia14 QADIRUNWUJUD MA'NIKAM tali ruhku KUNHI ZAT dengan Sifatku15 MURIDUNILMU ALLAH badanku asal mula jadi KALIMAH didalam diriku16 ALIMUNDARJAT ALLAH kebesaranku asal mula jadi duduk didalam otak yang putih17 HAIYUNPraktek terlebih suci adalah praktek Kalimah Aku asal mula jadi alam diriku18 SAMIUNBersama ZAT & SIFAT Wahdah didalam kalimat iman diriku19 BasirunRAHASIA NYAWA dengan BADANWAHIDAH bersamalah Zat dengan badan tidak bercerai dunia akhirat20 MUTAKALLIM UNGaib dalam Ka'bah Ghaib aku didalam Ka'bah Kaca Arasy yang putih titik dalam kalimat.
Awaluddin MakrifatullahAwal agama harus MENGENAL ALLAH.Firman allah: -Ya Muhammad Kenalkanlah DIRI kamu sebelum kamu Mengenal Aku dan sebenar-benar kenal Diri kamu adalah engakau Kenal AkuAllah juga Berfirman: -Ya Muhammad Aku jadikan baru alam ini karena Engkau dan Aku jadikan engkau karena Aku. Maka engkau inilah sebenarnya RAHASIA AKU.Dengan ini berarti kita harus berpegang pada pohon kesimpulan rahasianya itu yakni kita harus benar benar kepada pengertian dan pemahaman rahasianya itu dengan terang dan jelas. Marilah kita renungi Firman Firman Allah seperti berikut: -Aku tidak memandang kepada rupamu yang cantik ... pengetahuanmu yang banyak jika kamu tidak Mengenal Aku maka sia sia sajalah amal kebajikan dan shalat kamu yakni umpama debu yang berterbangan diudara ditiup anginEngkau itu Aku dan Aku itu engkauKarena itu saudaraku sekalian kamu tuntutlah benar benar dan pelajarilah dengan sungguh sungguh dan kajilah dengan mendalam agar kamu DAPAT MENGENAL ALLAH dengan sebanar-benarnya. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat Derajat kamu menjadi AHLI SUFI dan walinya.Sebanyak manapun kitab kita baca, kaji dan pelajari INTIPATI yang perlu kita dapat dan peroleh hanya EMPAT (4) HAL saja yaitu hal yang memungkinkan amal ibadah kita diterima dan diakui oleh Allah SWT.Hal itu adalah: -PertamaMengenal Allah dengan sebenar-benar identifikasi dengan bukti yang terang dan jelas.Keduaselalu dalam TUBUH ALLAH dengan bukti yang terang dan jelas juga.Ketigaselalu mendengar SERUAN ALLAH juga dengan bukti yang jelas dan terang.KeempatDatang dari Allah kembali kepada Allah dengan pedoman yang sebenarnya terang dengan bukti yang jelas.Sesungguhnya keputusan hal hal diatas, tampaknya senang dibaca tetapi tiap tiap satu hal diatas bukanlah mudah diperoleh pemahaman dan pegangan keimanannya meskipun kita telah membaca mempelajari banyak buku, berguru dengan banyak guru, jika kita tidak menemukan / ditemukan dengan buku buku dan guru guru yang benar benar dapat memberi petunjuk untuk pemahaman kita secra terang dan jelas.

RAHASIA DI DALAM DIRIInilah pada menyatakan bahwa didalam tubuh manusia itu EMPAT bagi yaitu: -NAFASANPASTANAPASNUPUSSesungguhnya bagaimana rupa jasmani begitu jugalah rupa NYAWA.Sedangkan Nyawa itu adalah NAFAS dan TANAPAS itu seperti ANPAS. Maka keempat itu bertahap sampai ke NUPUS dan Nupus itu seperti rupa ZAT sedangkan Zat itu seperti rupa SIFAT dan Sifat itu seperti rupa ASMA 'dan Asma' itu seperti rupa af'al.Dan hal diatas diakui oleh Allah seperti Firman melalui Hadits Qudsi: -QA LAL LAH HU TAALA - AL INSANU sirri WA ANA SIRRUHI SI Fati ILLA KHAIRI LIL LAHInsan itu rahasiaku dan Aku rahasianya. Sifatku itu Sifatnya tidak ada dariku melainkan Allah TaalaBarangsiapa mengenal akan badannya ia mengenal akan nyawanya. Barangsiapa mengenal akan nyawanya ia akan mengenal akan SIRRnya Barangsiapa mengenal akan Sirrnya akan mengenal akan TUHANnya yang qadim adanya.Ketahuilah olehmu wahai talib - YANG KELUAR itu bernama NAFAS dan yang dinamai ANPAS itu gerak dari hidung sampai kebawah leher. Dan yang dinamai TANAPAS itu gerak dari bawah leher sampai ke hati. Yang dinamai NUPUS itu didalam Hati. Itulah HAKIKAT NYAWA.
WUJUDWUJU DU KA ZAHRU WALA YUQA MU BI HI ZAHBUBarangsiapa mengadakan DUA WUJUD jadi SYIRIKANA WUJU DA HUAda kita dengan DIAWA NAF SUHUAda DIA dengan sendirinya.Adapun WUJUD itu AIN ZAT artinya kenyataan karena lafaznya dibaca itu ada maknanya ZAT. Ini adalah karena Wujud itu ADA. Maka yang ADA itu ZAT. Maka tidak diperoleh dengan lafal yang lain dari Wujud itu karena adanya itu menyatakan zatnya. Maka karena itu dikatakan AIN ZAT namanya.Adapun Wujud itu artinya ADA. Apa yang dikatakan itu ada.Yang dikatakan itu adalah ZAT.Adapun Wujud ini ditilikkan pihak lafaznya SIFAT dan jika ditilik pada maananya ZAT dan apa yang dikatakan lafaz itu karena bacaan itu Wujud ada ZAT. Inilah maananya.Adapun WUJUD DIRI SENDIRI berdiri dengan ZAT. Apa sebab dikatakan Wujud itu berdiri dengan Zat? Sebab lafaz wujud itu ada sementara yang ADA itu adalah ZAT.PERINGATAN TENTANG SEMBAHYANGBarangsiapa menyembah NAMA TANPA maana bahwasanya ia KUFURBarangsiapa menyembah maana TANPA NAMA bahwasanya ia MUNAFIKBarangsiapa menyembah NAMA DAN maana dengan HAKIKAT MAKRIFAT mereka itulah MUKMIN sabenar benarnya tBarangsiapa meninggalkan NAMA DAN maana bahwasanya mereka itulah arifbillahSolah Daim itu adalah solah tanpa huruf tanpa suara tanpa apa apa perbuatan. Ini adalah kerja HAYAT atau kerja HIDUP. Yang Hidup itu adalah Nurullah atau Nur Muhammad yakni Nyawa.PENGERTIAN ALLAH DAN NABI MUHAMMAD Mustaffa RASULLULLAHNABIAdapun Tubuh Nabi Muhammad itu lahir adalah af'al dari ZATAdapun nyawa Nabi Muhammad itu SIFAT dari ZAT ALLAH.SIFATAdapun SIFAT itu NYAWA kepada MuhammadMustaffa - Adapun hati Mustaffa itu ASMA 'dari ZAT ALLAH.ASMA 'Adapun ASMA 'itu Nama NamaNya.Af'alAdapun af'al itu Tubuh Nabi namanya af'al.RASULLULLAH - Adapun Rasulullah itulah sirr dari ZAT ALLAH SWT.ZATAdapun ZAT itu TUHAN, Rahasia pada Nabi, Cahaya Ilmu Kalam - SIRRULLAH namanya.Inilah kita bertuhan pada Allah dengan 4 syarat yakni: -Pertama ZAT ALLAH itu Tuhan pada kitaKedua SIFAT ALLAH itu NYAWA pada kitaKetiga ASMA 'ALLAH itu HATI pada kitaKeempat af'al Allah itu TUBUH pada kita.Dan tajalli af'al Allah pada Tubuh kita dan Tajalli Asma Allah pada Hati kita dan Tajalli Sifat Allah pada Nyawa kita dan Tajalli Zat Allah pada Sirr kita yakni sebenarnya RAHASIA kita adanya.
ASAL RUKUN 13 DIDALAM SOLAT.Inilah asal Rukun 13 yang wajib diketahui dalam melakukan Shalat.Adapun rukun Shalat itu datangnya dari ALLAH - BAPA dan IBU.DATANG DARI ALLAH - 5 PERKARA.1 Niat2 Nyawa3 Wujud4 Nafas5 af'alYaitu dalam bentuk Merasa - Mencium - Menjamah - Melihat & MendengarDATANG DARI BAPA - 4 PERKARA1 Tulang2 Kuku3 Rambut4 RupaDATANG DARI IBU - 4 PERKARA1 Darah2 Daging3 Otak4 LendirTerhimpun menjadi 13. maka jadilah Rukun 13 hal melakukan SOLAT setiap hari mengembalikan sekalian haknya sebagai ISI AMANAH yang dipertaruhkan kepada kita.YANG MATI - YANG HILANG - YANG TINGGAL - YANG PULANGYANG MATI itu ada 6 hal yakni - Wujud - Anggota - Hawa - Nafsu - Gerak & Diam.YANG HILANG pula ada 4 hal yakni Darah - Daging - Tulang & KulitYANG TINGGAL itu ada 2 hal yakni Iman & TaatYANG PULANG ada satu saja yakni NYAWA. Pulang keempunyanya keasalnya
HENING - QASAD - TAQRID & TA'YUNHENING itu apa?Adapun HENING itu tidak dapat menyerupai dengan CAHAYA yang lain. Adapun JERNIH itu apakala tertenung lantas 7 petala langit dan 7 petala bumi.Maka dalam cahaya yang HENING JERNIH itu yang terang benderang itulah CAHAYA PUTIH SIFAT seperti terlebih putih dari kapas bersifat seperti SIFAT KITA.Ada tanda pada DAHI kita tersurat NAMA ALLAH. Inilah RUH NABI kitaMaka dalam ZIKIR ALLAH syaratnya terhapus sekalian diri dengan kondisi diri kita yang kehambaan untuk RUH NABI SAW yang dikatakan sebenar-benar SIFAT ALLAH NUR MUHAMMAD namanya.Dan cahaya terang benderang hening jernih itulah CAHAYA ZAT ALLAH adanya. Wallah Hu Alam.QASADAdapun QASAD itu MENYATAKAN NIAT tidak huruf dan tidak suara. Yang ada huruf dan suara BUKAN NIAT tetapi ADOM (ADAM)Adapun yang sebenarnya NIAT yang tidak huruf dan tidak suara itu adalah ZAT ALLAH. Inilah NIAT yang sebanar-benarnya. Asal Niat dan tempat niat pada zahirnya adalah kita yang berniat tetapi sebenarnya adalah TUHAN YANG MUTLAK yang bersifat wajibul wujud KHALIQ AL ALAM lagi ber-sifat KAMIL MUKAMIL.TA'RIDAdapun TA'RID itu MENYATAKAN FARDHU. Yang sebenarnya Fardhu itu adalah tajalli SIFAT ALLAH artinya NYATA SIFAT ALLAH itu NUR MUHAMMAD AIN SABITAH pun ia juga namanya, ujud IDHAFI dan INSAN pun juga. Inilah sebenarnya FARDHU itu.Asal Fardhu adalah RUH NABI MUHAMMAD SAW tempat Tajalli sekalian Ruh Adam itu.Sebab dikatakan ASAL FARDHU yang sebenarnya karena sekalian nyawa itu tajalli dari NUR MUHAMMAD seperti kata hadist Qudsi: -ANA minallah HU KUL LII Shai IIN minan NUR yang berartiDaku dari Allah sedangkan segala sesuatu atau cahaya alam ini dari cahayaku.ANA MINALLAHU WAL ANBIYA ...... (tidak jelas = fakir) yang berarti: -Aku dari Allah sekalian anbia 'dari aku.ANA MINALLAHU WAL MUKMINI NAA MIN NIAku dari Allah dan segala / semua mukminin dari akuMakanya dikatakan MUHAMMAD itu BAPA SEKALIAN RUH dan ADAM itu BAPA SEKALIAN TUBUH / JASAD.Inilah juga alasan kenapa dikatakan yang Fardhu PADA KITA ITU NYAWA. Nyawa itu pemerintah BADAN. Jika tidak digerak oleh Nyawa tidak bergerak badan. Wallah hu Alam.TA'YUNAdapun TA'YUN itu menyatakan WAKTU Zuhur, Ashar dan lain lain lima waktu itu. Adapun yang sebenarnya NYATA af'al ALLAH SWT pada Jasad Adam yaitu Tubuh kita adalah alamm RUH YANG KASAR. Itulah sebenarnya TA'YUN yakni sebenar benar NYATA.TAUHID TAKBIRATUL IHRAM (TI)Adapun persyaratan TI itu harus HADIR MATA HATI SYAHADAT KE ZAT ALLAH SWT.Sebelum takbir kita niatkan didalam Hati yang kita mengembalikan SEKALIAN pancaindera yang dikaruniakan kepada kita (kepada Allah = fakir) Niatnya adalah Tiada pendengaranku hanya ia (pendengaran Zat Allah) tidak penglihatanku hanya ia tidak huruf tiada suara hanya ia tidak ciukmku hanya ia tidak gerak dan diamku hanya ia.HAKIKAT ZAT af'al - HAKIKAT SOLATAdapun artinya SOLAT sebenarnya YANG MENYEMBAH ITU HAMBA, yang disembah ITU TUHAN.Yang menyembah itu FANA '- yang disembah itu baqa'. Maka sihamba PULANG KE ADOMNYA. Maka kekal TUHAN semata-mata pada SUHUD (pandangan = fakir) kita.Yang Menyembah dan Yang Disembah pun juga. Yang memuji = DIA Yang Dipuji pun DIA juga karena Allah SWT Memuji DiriNya sendiri melalui lidah makhluk (Insan)Maka hamba itu tetaplah FANA 'sebab ditilik sekalian kondisi dirinya habis terpulang kepada Allah - Ilmu, hayat, Kudrat, Iradat, Sam', Basar, Kalam. Yang ada pada dirinya adalah SIFAT ZAT ALLAH semata.Adapun Tuhan itu tidak diatas, tidak di bawah, tidak dihadapan, tidak dibelakang tidak dikanan maupun dikiri.TIADA HAMBA TIADA TUHAN YANG WUJUD HANYA ZAT ALLAH wajibul wujud.
Mengembalikan AMANAH.Hadits Qudsi yang artinya: -1 TUKARKAN CAHAYA DIRIMU PADA CAHAYA TUHANMU2 NONAKTIFKAN DIRI KAMU SEBELUM KAMU MATIAdapun maksud NONAKTIFKAN itu adalah mengembalikan AMANAH ALLAH yang ditanggungkan kepada kita. Amanah Allah itu adalah WUJUD KITA YANG KASAR (Jasad) dan Yang Menanggung Amanah itu adalah WUJUD KITA YANG BATIN yakni Nyawa dan YANG meyakini itu adalah ZAT ALLAH.Adapun SYARAT mengembalikan Amanah Allah itu adalah tatkala kita mengatakan ALLAH itu tarik nafas kita dari dalam FUAD hingga sampai kealam QUDDUS. Alam itu ubun ubun dan makam KAB FUSAIN yaitu antara dua alis.Maka kita tahankan sampai kuat sekalian alam kita merasa hapus wujud kita yang kasar kepada wujud kita yang batin - hapus ada yang batin kepada ZAT SEMATA-MATA kepada suhud kita.Maka hapus dan Karamlah sekalian SIFAT BASRIAH dalam lautan BAHRUL qadim sampai nyata Sifat laut semata-mata yaitu Laut Alam Allah. Maka katakanlah ALLAH HU AKBAR. telah fana 'sekalian kelakuan dan diri kita maka nyatalah baqa' kondisi ZAT Tuhan semata-mata. Inilah dikatakan SUHUD sehingga sampai ke SALAM.Adapun SUHUD itu artinya PANDANG MATA HATI arti Mata Hati adalah pengetahuan Nyawa. Alam Nyawa itulah sebenarnya IMAN.Inilah SIRRULLAH yaitu cahaya Alam Ilmu ZAT ALLAH yang tiada huruf tiada suara Wujud Mutlak yakni Wujud Zat wajibul wujud.Dengan ini Jasad kita KAMIL dengan Nyawa kita dan Nyawa Kamil Mukamil dengan ZAT ALLAHDalil naqli - AYAT AL-QURANTelah ada Aku dalam dirimu - betapa tidak kamu lihat?
SIFAT MAANI & SIFAT MAKNUYAHA DAERAH KITA MENGENAL DIRI YANG KASARADAM = JASAD YANG KASARa. HIDUP Jasad dengan hidup Nyawab. TAHU Jasad dengan tahu Nyawac. BERKUASA Jasad dengan kuat Nyawad. Berkehendak Jasad dengan kehendak Nyawae. MENDENGAR Jasad dengan mendengar Nyawaf. MELIHAT Jasad dengan melihat Nyawag. BERKATA Jasad dengan berkata NyawaB DAERAH KITA MENGENAL DIRI KITA YANG BATINMUHAMMAD = NYAWA INSANa. HIDUP Nyawa dengan HAYAT Tuhanb. TAHU Nyawa dengan ILMU Tuhanc. BERKUASA Nyawa dengan kodrat Tuhand. MENDENGAR Nyawa dengan SAMA 'Tuhane. MELIHAT Nyawa dengan BASAR Tuhanf. Berkehendak Nyawa dengan iradat Tuhang. BERKATA Nyawa dengan KALAM Tuhan
PANDANG WUJUD YANG ESA PADA WUJUD YANG BANYAKZikirnya HU ALLAHAdapun Allah itu banyak namaNya karena Nama Allah yang menjadikan Alam dengan limpah Sifat Sifat diatas. Jadi Alam ini adalah Hakikat ZAT YANG ESA.DALIL DALIL AL-QURANWallah HU MUHITHU LIL ALAMINAdapun Allah itu MELIPUTI sekalian AlamLA TATA HAR RAKU ZAR RATUN BI IZ NILLAHTidak bergerak sesuatu walau sebesar zahrah sekalian melainkan dengan izin AllahWA LA HAU LA WALA QUWWA TA illa billahTidak ada DAYA UPAYA melainkan dengan kodrat AllahFA IN NA MA TAL WAL LAU AF SII HIM Waj JAHULLAHDimana kamu hadapkan wajahmu disitu Wajah AllahBarang kamu pandang pada ini sampai sampai yang menjadikan janganlah berhenti pandang kamu pada sekalian itu sampai sampai kepada yang Menjadikan yaitu ZAT wajibul wujudJika kamu pandang kondisi diri kamu harus kamu pandang dengan HAYAT Tuhanmu. Jika kamu pandang pengetahuanmu harus kamu pandang ILMU Allah. Bila kamu pandang kuasamu harus kamu pandang kodrat Allah. Begitulah seterusnya dengan indera kamu dan Sifat Sifat MAANI Allah yang lain.Jika tidak demikian halnya sia sialah pandangan itu dan DERHAKA kamu terhadap Tuhan kamuALLAH - NIAT - AHDAH - Wahdah - WAHIDIAHALLAH - Alif - Lam-Lam-HaALIF itu AHDIAH ZATLA TAAYUN pun ia SIRRULLAH pun juga. Inilah ASAL NIAT yang tidak huruf dan tidak suara. Inilah USALLI SOLAT artinya Aku Shalat Sifatnya nafsi WUJUDAdapun ALIF itu dalil menyatakan FARDHU. Inilah maknanya ZAT mertabat INSAN dan AHADIAH. Dengan kebesaran ALIF ini maka jadilah LAM yakni dengan kebesaran dan kekayaan SIFAT ZAT artinya ESA pada pihak Tanzil.LAM AWAL = ALIF DIATASAdapun ALIF DI-ATAS itu dalil menyatakan SIFAT huruf ALIF diatas. Maka jadilah LAM AWAL maknanya SIFAT SEMATA-MATA mertabatnya Wahdah yakni TA'AYUN AWAL artinya NYATA YANG PERTAMA yakni tajalli SIFAT ALLAH menjadi NUR MUHAMMAD - AIN SABITAH - WUJUD IDHAFI - INSAN KAMIL pun ia juaga menanggung namaNya ALLAH. Inilah asal FARDHU yang sebenarnya yakni SIFAT MAANI.LAM AKHIR = ALIF DIBAWAHAdapun Alif Di-bawah itu dalil menyatakan ASMA'NYA. Huruf Alif bawah menjadi LAM AKHIR maknanya ASMA 'mertabat WAHIDIAH yang bernama ALLAH yakni TA'AYUn Thani artinya NYATA YANG KEDUA maka Tajallilah RUH ADAM dengan kebesaran, kelimpahan Ruh inilah menjadi Tubuh Adam dari huruf Alif Di-Atas.Maka huruf ini maknanya Zat Alif Di-Atas maka jadilah LAM AWAL maknanya Sifat Alif bawah. Maka jadilah LAM AKHIR maknanya ASMA 'ALIF didepan. Maka jadilah maknanya afal. Maka 4 huruf itu empat Sifat Alif Lam Lam HaALLAH HU AKBARALLAH - (Alif - Lam - Lam - Ha) - Empat SifatALIF = ZATLAM AWAL = SIFATLAM AKHIR = ASMA 'HA = af'alAKBAR - (Alif - Kaf - Ba - Ra)ALIF = KAHARKAF = JAMALBA = JALALRA = KAMALALLAH = GHAIBUL GHUYUBALIF = LA TA'AYUN = mertabat ZATLAM AWAL = TA'AYUN AWAL = NUR MUHAMMAD = RUHLAM AKHIR = TA'AYUN Thani = mertabat ADAM = NYAWAHA = mertabat TUBUH = JASADZAT DIRI ysng BERDIRI SENDIRI. Wujudnya di Alam LAHUT. Zikirnya AH (Alif Ha) AH. Ilmunya KAMAL YAKINSIFAT DIRI DENGAN ZAT. Adanya Alam JABARUT. Zikirnya HU HU. Ilmunya HAQ QUL YAKINASMA 'DIRI YANG terperi. Wujudnya di alam malakut. Zikirnya ALLAH 3 x. Ilmunya - ILMU YAKINAf'al DIRI YANG tajalli. Wujudnya dialam SAHADAH. Zikirnya LA ILA HA ILLALLAH. Ilmunya - ILMU YAKIN.Jelaslah eksistensi sebagai PENZAHIRAN KEBESARAN diriNya.Dengan wujud itu terzahir pula segala KEINDAHAN JAMAL Allah namanya. Lantas terzahir pulalah cahayanya yang menerangi segala Keindahan itu JALAL ALLAH namanya dengan KEAGUNGAN itu sempurnalah sudah sebagai Kenyataan ALLA HU AKBAR.DARI ... Manuskrip ILMU & MAKRIFAT TOK GURU peramu -ENTRI KEENAM BELAS (16 - TERAKHIR.)HAKIKAT FATIHAH ................ Ia Menyatakan DIRIBISMILLAH ..............Menjadi ia diriNya AR-RAHMAN itu Ya Muhammad, engkau apapun YA RAHIM itu. Ya Muhammad engkaulah kekasihku. Tidak ada yang lain.ALHAMDULULLAH .......Ya Muhammad yang membaca Fatihah itu Aku. Yang memuji itu pun Aku. Alhamdulillah itu Ya Muhammad shalatmu ganti solatku tempat memuji DiriKu sendiri.RABBUL ALAMIN ................Rabbul Alamin itu Aku Tuhan Sekalian Alam.AR RAHMAN - AR - RAHIM ...........Ya Muhammad yang membaca Ftihah itu Aku yang Memuji itu pun Aku juga.MALIKIYAU MID diin ..............Ya Muhammad Aku Raja Maha Besar ... engkaulah kerajaannya.IYYA KANA 'BUDU ................Ya Muhammad yang shalat itu Aku. Aku memuji diriku sendiri ..WA IYYA KAA NAS TAA IIN ....Ya Muhammad tidak kenyataanKu jika engkau tidak ...IH DI NAS SII RATAL MUSTAAQIM ...Ya Muhmammad Awal dan Akhir itu Aku
 

Enhanced by Zemanta
Post a Comment