Thursday, October 18, 2012

KITAB ARWAH TO ' KU PALOH

KITAB ARWAH TO 'KU PALOH
Mempersembahkan KITAB RAHASIA TO 'KU PALOH
Bismillah Hirrohman Nir Rohim.
~ Adapun syariat itu kenyataan af'al Allah.~ Adapun Thariqah itu kenyataan Asma Allah.~ Adapun Hakikat itu kenyataan Sifat Allah.~ Adapun Makrifat itu kenyataan Zat Allah.
Pertanyaan-Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu dimana tempat pada diri kita??
Jawab:~ Adapun syariat itu nyata pada tubuh kita.~ Adapun tarikat itu nyata pada hati kita.~ Adapun hakikat itu nyata pada kehidupan kita.~ Adapun makrifat itu nyata pada rahasia kita dan bahwasanya: -~ Tubuh itu kenyataan af'al Allah.~ Hati itu jadi kenyataan Asma Allah.~ Nyawa itu jadi kenyataan Sifat Allah.~ Rahasia itu jadi kenyataan Zat Allah.
Pertanyaan-Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu kejadian dari apa?
Jawab: -~ Adapun kejadian syariat itu dari air.~ Adapun kejadian tarikat itu dari angin.~ Adapun kejadian hakikat itu dari bumi (tanah)~ Adapun kejadian Makrifat itu kejadian dari terang api.
Soal-Syariat itu kejadian dari air, apakah air sungai, air hujan, laut, sumur atau lain2 lagi?
Jawab: -Adapun yang dikatakan syariat itu dari air bukan seperti air yang tersebutitu, sebenarnya adalah Nur Muhammad.
Soal-Tarikat itu kejadian dari angin, apakah angin bertiup-tiup atau anginutara, selatan, timur, barat atau sebagainya??
Jawab: -Adapun Tarikat itu dikatakan dari angin tidak seperti angin yang tersebutdiatas itu, Sebenarnya adalah Nafas Muhammad.
Soal-Hakikat itu kejadian dari tanah. Apakah tanah seperti tanah liat, tanah bukit, kuning Pasir dan lain lain lagi?
Jawab: -Adapun hakikat itu dikatakan tanah, bukan seperti tanah yang tersebut, sebenarnya adalahTubuh Muhammad.
Soal-Makrifat itu kejadiaan dari terang api, apakah seperti matahari, bulan, api biasa atau lampu atau api listrik?
Jawab: -Sebenarnya bukan seperti api yang tersebut, Sebenarnya adalah darah Muhammad.
~ Adapun kejadian diri kita yang lahir adalah asalnya 4 anasir yaitu
 
tanah, air, api & angin, maka keempat2 itu asalnya 1 jua yaitu asal tanah air, asal air angin, asal api, dan asal api itu adalah Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu pula Nur Allah.
Adapun diri yang lahir itu kepada kita seperti berikut di bawah ini: -~ Mulai tanah itu menjadi daging pada kita.~ Air itu menjadi tulang pada kita.~ Angin itu menjadi urat pada kita.~ Api itu menjadi darah pada kita.Maka masing2 ini kerjanya dalam shalat.
Soal-Tanah, air, api dan angin itu apa kerjanya di dalam shalat?
Jawab: -~ Adapun af'al api itu berdiri dalam shalat.~ Adapun af'al angin itu rukuk dalam shalat.~ Adapun af'al air itu sujud dalam shalat.~ Adapun tanah itu duduk di dalam shalat.
Maka keempat2 itu dinamakan dia jasmani artinya tubuh yang lahir.Adapun nyawa jasmani itu rohani, maka yang bernama rohani itu tubuh Muahammadhakikat, karena tubuh Muhammad itu tidak bercampur dengan keempat2 anasir itu, hanyasemata2 tubuh Muhammad itu rohani.
Soal-Apa nama tubuh kita apa nama nyawa kita?
Jawab: -Adapun tubuh kita bernama jasmani dan jiwa kita bernama rohani, maka yang bernamarohani itu lah tubuh Muhammad, sebab itulah kita mendapat bangsa dari tubuhMuhammad, maka tiap2 sesuatu yang dibangsakan dengan tubuh Muhammad itudiharamkan atas api neraka, dan sebab itulah maka tidak boleh meninggalkan shalat5 waktu, niscaya putuslah bangsa itu melainkan sebangsa dengan binatang jua adanya.
Sabda Nabi SAWBarang siapa keluar masuk nafasnya dengan tiap2 keluar masuk tanpa dzikirAllah, maka sia sialah ia.Dimulai nafas itu pada 2 langkah-satu naik-kedua turun, maka tatlaka naik itu sampaike tujuh langit maka berkata (Wan Nu rul yajri ilal ardhi pakhola Huwallah)Dan tatkala turun sampai ke tujuh bumi maka nafas nabi itu puji Allah, tatkalamasuk nafas itu namanya puji HU. Tatkala ia berhenti antara keluar dan masuknafas namanya puji AH-AH, dan ia tidur atau mati nafas HAKH dalam, maka ingatlaholehmu akan memelihara nafas itu, dengan menghadirkan makna ini selalu, didalamberdiri, duduk dan diatas barang yang terbuat sampai memberi bekas pada sekelianbadan dan limpahlah segala anggotanya, maka saat tetaplah bidik hatimu maka jadilahanggota hidup didalam 2 negeri yakni dunia dan akhirat dan bahagiakan Allah baginyapintu aman sejahteralah ia didalam dunia dan akhirat dianugerahkan Allah Taalamereka itu sampai kepada martabat segala nabi dan segala muslimin dan mengharamkanAllah Taala tubuh nya dimakan api neraka dan badan pun tidak dimakan tanah didalamkubur, maka engkau tetaplah dengan hati wahai saudaraku pada hal jangan engkaudari orang yang lupa.Mudah mudahan dibagi Allah Taala atasmu, denganbersedapan hingga sampai kepada ajal kamu.Adapun Nafas kita keluar masuk pada sehari hari yaitu pada siang 12000 dan padamalam 12000, Inilah jumlah jam sehari semalam 24 jam yaitu pada siang 12 jam malam12 jam.Demikianlah juga huruf kalimat La Ilaha Ilallah dan huruf MuhammadRasullullah masing2 memiliki 12 huruf berjumlah semua 24 huruf semuanya.Maka barangsiapa mengucap dengan sempurna yang 7 kalimat ini niscaya ditutup AllahTaala pintu neraka yang 7 juga.Barangsiapa mengucap yang 24 huruf ini dengan sempurna niscaya diampun Allah Taaladosanya yang 24 jam, inilah persembahan kita kepada Tuhan kita yang tidak berkeputusanyang dinamai shalat Daim dan Puasa itu melakukan nafsu batin dan lahir.
Sabda Nabi SAW(Ana min Nurrullah wal alami Nurri)Artinya-Aku dari Allah dan sekelian alam dari aku,sebab itulah dikatakan (Ahmadun Nuril Arwah) artinya-Muhammad itu orangtua sekelian arwah dan dikatakan (Adam Abu Basar) artinya-Bapa sekelian tubuh.
Adapun yang dikatakan sebenar benarnya fardhu itu adalah nyawa, kerna nyawa itumemerintah kepada badan kita, jikalau digerak Allah nyawa itu bergerak badan kita.Adapun Awal Muhammad itu Nurani. Akhir Muhammad itu Rohani. Adapun lahir Muhammad itu Insani.Adapun Batin Muhammad itu Rabbani.Adapun awal Muhammad itu nyawa oleh kita.Adapun akhir Muhammad itu hati kepada kita.Adapun lahir Muhammad itu rupa oleh kita.Adapun batin Muhammad itu ujud oleh kita.Adapun yang bernama Allah itu sifatnya.Adapun yang bernama Musik-benar Allah itu zat wajibal ujudAdapun yang bernama insan itulah nyawa.Adapun yang sebenar-benar insan itu manusia yang tahu berkata-kata adanya.Maka inilah suatu risalah yang tersimpan dari kata usul takhlik jalan segalaorang yang mengenal Allah Taala.
Soal-Tatkala mana ia bernama 'HU' dan tatkala mana ia bernama 'Allah' dantatkala mana ia bernama 'Rahman'.
Jawab: -Tatkala 'La Takyin' tidak nyata ia bernama (HU) dan tatkala 'La Takyin' Awalnyatanya ia bernama (Allah) dan tatkala 'La Takyin' Sani kenyataan ia bernama(Rahman)
Soal-Akan La Takyin itu martabat apa dan Takyin awal martabat apa dan Takyin Sani itu martabat apa?
Jawab: -Adapun La Takyin itu martabat zat mutlak dan akan Takyin awal itu martabatzat (Muqaiyyid pertambatan) dan akan takyin sani itu Sifat (Muqaiyyid)
Soal-Mana yang bernama zat mutlak dan mana yang bernama zat Muqaiyyid dan mana yang bernama Sifat Muqaiyyid?
Jawab: -Adapun yang bernama Zat Mutlak yaitu (Qaibal Quyub) atau lenyap.Maka zat Muqaiyyiditu Muqaiyyid dengan sifat dan asma dan Muqaiyyid dengan alam ini.
Soal-Apa sebab 3 martabat itu dikatakan oleh pendeta, tidak ia ke baru ujud?
Jawab: -Karena martabat yang 3 itu sebab ia ketuhanan hak Taala dari ujudnya dengancahaya dan jauhar dan a'rad supaya jangan sama.
Soal-Betapa beda hakikat Muhammad dengan Hakikat Insan?
Jawab: -Adapun Hakikat Muhammad dengan Insan itu umpama sumbu maka ada nyala di ujungsumbu itu, demikian juga hakikat Muhammad dengan Insan, maka yang lain itu hakikatAllah maka sempurnalah hakikat Makrifat diri kita dengan dia.
Soal-Ahdiat, Wahdah, Wahdiat itu ketuhanan kepada Allah??
Jawab: -Satu ketuhanan zat, kedua ketuhanan sifat, ketiga ketuhanan af'al asma '
Soal-Akan alam roh, alam misal, alam ajsam, alam insan, apa kepada Allah Taala?
Jawab: -Adapun alam roh, alam misal, alam ajsam dan alam insan itu rohul Qudus karenateladan segala hakikat.
Soal-Apa martabat rohul Qudus??
Jawab: -Bayang hak Allah karena Pusaka ia yang Asa
Soal-Apa pusaka mutlak atau pusaka zat Muqaiyyid?
Jawab: -Yaitu pusaka zat mutlak pandangan zat Muqaiyyid karena 2 bidik,1) Tilik keatas maka yaitu Mutlak2) Tilik ke ujudnya yaitu zat Muqaiyyid
Soal-Apa martabat Muhammad itu kepada kita bidik kita?
Jawab: -Adapun martabat Muhammad itu kepada kita roh idofi dan akan kita Sir Qalbi.
Soal-Muhammad itu apa kepada Allah dan apa kepada insan?
Jawab: -Adapun akan Muhammad bidik takyin kepada Allah Taala khatam sinyal kepada kita.
Soal-Betapa sinyal kepada kita? (Makfirat)
Jawab: -Adapun sinyal makrifat itu kepada kita pada 4 hal: -1) Musyahadah2) Murakhobah kita3) Muqarannah4) MuqabalahInilah pekerjaan yang dikerjakan oleh ulama.
Soal-Apa sebab dinamakan dengan Musyahadah, Muraqobah, Muqaranah, Muqabalah?
Jawab: -Adapun sebab itu kerna ia menghasilkan dzikir kepada rahasia yang mengzahirkan Baqamaqam rahasia.
Soal-Muhammad itu apa ia kepada Allah dan Allah itu apa ia kepada Muhammad?
Jawab: -Adapun Muhammad itu sifat Allah dan Allah itu zat kepada Muhammad.
Soal-Hakikat Muhammad itu apa ia dan insan itu?
Jawab: -Adapun sebenarnya diri itu sifat Muqaiyyid adalah yang dinamakan 'Akyan Sabitah'maka Akyan Sabitah itu Hak Allah Taala disempurnakan dengan Hak Allah.
Soal-Apa dinamakan Hak Taala itu?
Jawab: -Adapun yang dinamakan Hak Taala yang tidak betapa dan tidak meminta.Inilahsebenarnya Hak Taala tidak baginya peri, maka hak Taala (Peri yang maha tinggi)
Soal-Betapa hak kita kepada Allah Taala?
Jawab: -Adapun hak kita kepada Taala itu bayang ke haknya adapun hak kita serahlah akanbayang-bayangnya.
Soal-Maka hak itu pula apa kepada kita?Jawab: -Apapun hak itu kepada kita zat sekali2.
Soal-Betapa dikatakan oleh segala anggota hakikat hak Taala itu tuhan kita?
Jawab: -Sebab dikatakan itu karena tatkala menilik dirinya menjadi tubuh manusia karena inilahpihak dikatakan ia tuhan dan pihak ujudnya dikatakan zat.
Soal-Apakah zat itu berzat pula kepada hakikat Muhammad itu apakah berzat?
Jawab: -Adapun hakikat Muhammad itu hakikat Allah itulah sekali2 ditilik.
Soal-Apa sebab maka segala insan itu termulia kepada Allah dari yang dijadikan?
Jawab: -Adapun manusia termulia dari karena rohul Quddus.Inilah dimuliakan Allah Taala.
Soal-Roh Quddus itu nyawa siapa?
Jawab: -Adapun roh Quddus itu nyawa Muhammad dan hakikat insan ia, maka sekelian itu adalahmemerintah sekelian isi langit dan bumi.
Soal-Apa yang sebenarnya Muallim itu?
Jawab: -Adapun yang nyata di dalam Muallim itu roh idofi yaitu cermin yang suci.
Soal-Apa sebab roh idofi itu dinamakan cermin yang maha suci.Dan ditaksilkan dengancermin yang maha suci?
Jawab: -Adapun roh idofi itu ditaksilkan cermin karena ia sebenarnya bayang2 yang didalam cerminsebab itulah maka dinamakan cermin.
Soal-Apa sebab roh Quddus bayang2 Hak Taala?
Jawab: -Karena inilah maka dikatakan ia nyawa Muhammad i'tiqad Ulama '.
Soal-Karena apa hak Taala itu nyawa kepada insan?
Jawab: -Karena teladan ujudnya Hak Taala serupa dengan ujudnya yang berujud manusia itu, tetapidia dialam bahwa alam tidak berupa.Inilah dikatakan serupa tidak lain yang diserupakankarena harus pada akal dan lafaz mengatakan: -"Nutasabiha wa pairi mutasabih"
Soal-Ujud yang mana serupa dengan insan itu, ujud Mutlak atau ujud Muqaiyyid?
Jawab: -Adapun ujud yang serupa dengan insan itu ujud Muqaiyyid jua.
Soal-Yang mana disebut ujud Muqaiyyid itu?
Jawab: -Inilah ujud Allah Taala hakikat ujud insan yang dinamakan Muqaiyyid itu karena adalahpertambatan hak Taala
Soal-Apa sebab hak Taala dikatakan oleh segala anggota hakikat dan segala ahlillah insan itu hak Taala?
Jawab: -Karena mengzahirkan akan dirinya kepada insan sifat Allah, Itulah sebab dikatakan itu.
Soal-Apakah hakikat bertakyin itu sampai 'Makrifat' insan itu kesana atau Tiadakah?
Jawab: -InsyaAllah Taala.Mudah mudahan dikaruniai keadaan yang demikian.Ketahuilah olehmu hai orang yang menuntut ilmu, jangan diragukan wasangka.Seperti kataAhdah zat, Wahdah sifat Allah, Wahdiat Asma Allah, alam roh, alam misal, alamajsam, alam insan itu af'al Allah dan af'al Allah itu tubuh pada kita.Asma Allah itu hatipada kita, Sifat Allah itu nyawa pada kita dan zat Allah itu Sirr pada kita yakni rahasiapada kita.Adapun Sirr itu pada kita tempat Tajali zat Allah roh pada kita tempat Tajali sifat Allahhati pada kita etmpat Tajali Asma Allah, tubuh pada kita tempat Tajali af'al AllahAdapun sempurna niat tidak diatas tidak dibawah tidak dikanan tidak dikiri tidakdibelakang tidak dihadapan.Artinya: - Asa kan sama dengan akalmu lenyapkan badanmu dengan nyawamu, pejamkanpandanganmu mata disana, lumatlah rupamu artinya barang siapa menghasilkan kataempat itu didalamYakni fikirannya.Nama (Khassa khass)
Diri Batin: -Adapun diri yang batin itu yaitu nyawa dari anasir yang batin yaitu ujud, ilmu nursuhud yang dinamai ia insan hakikat.Adapun diri kita yang lahir itu umpama sebuahperahu diperintah oleh nahudanya.Masing2 perahu masing2 nahudanya.Adapun 7 sifat itu adalah Hayat, Ilmu, Kudrat, Iradat, Samak, Basar, Kalam maka yang 7 sifatdikurniakanAllah Taala kepada nyawa kita agar kekuasaan ia memerintah tubuh kita itukarena bahwa tubuh kita itu semata wayang kulit tidak memiliki perintahmelainkan dengan perintah Dalang.Dan adalah nyawa itu umpama pesawatnya karenadalang itu jika tidak pesawat niscaya tidak lahir hikmat dalang itu maka jangan lahterhenti memandang pesawat itu (Makrifat yg sebenar2 nya.)Karena itu tidak bercerai dalang dengan film dan film tidak bercerai dengandalang jikalau bercerai niscaya binasa film itu tidak berketahuan lagi.Demikianlahkondisi hamba dengan Tuhan selalu tidak bercerai dari azali datang ke abda.Inilah pasal menyatakan shalat dan mengetahui asal shalat dan mengetahuisegala Fardhu shalat.
Soal-Jika ditanya orang shalat itu dengan shalat, satu namakah atau berbeda?
Jawab: -Adapun pada pihak lafaznya itu berbeda tetapi pada pihak maknanya satu jua.Tetapi ygdinamakan shalat itu penerimaan adapun dinamai shalat itu pada pekerjaan yg lahir.
Soal-Jika ditanya orang apa asalnya Subuh 2 rakaat, dhuhur 4 rakaat, ashar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat?
Jawab: -Adapun shalat subuh itu 2 rakaat karena kenyataan zat dan sifat.SembahyangZhuhur 4 rakaat karena Tajali Tuhan itu 4 hal yaituHayat, Kudrat, Ilmu, Iradat, Shalat Ashar 4 rakaat karena asal Adam itu 4 martabatyaitu tanah, air, api, angin.Dan shalat maghrib 3 rakaat karena 3 halAhdah, Wahdah, Wahdiyat artinya (Allah, Muhammad, Adam) dan shalat Isya 4rakaat yaitu (Di, Wadi, Mani, Maknikam)
Soal-Jika ditanya orang kepada kita shalat itu apa manfaatnya bagi kita yangmengerjakan dia itu dan apa kehendak kita?
Jawab: -Adapun disuruh kita sembahyang itu yaitu tidak memberi manfaat kepada Allah Taala dantidak mengambil keuntungan atasnya.Adapun manfaatnya sebab kita salatitu sebab kita sebenar2 hamba lagipun kita mengaku akan Allah Taala itu Tuhan yangsebenar2nya lagi Asa ia zatnya, sifatnya, Af'alnya, yaitu seperti firman Allah dalam Al-Quran: -(Alastu Birobbikum Kholu Bala)Artinya-Bukankah aku Tuhanmu, maka sembah segala zuriat (engkaulah lah tuhan kami)Maka hendaklah kita shalat itu dengan ikhlas, artinya tidak sebab berkehendaksurga dan sebab takut akan neraka hanya kita ini martabat kehambaan maka Allah itulahtuhan kita yang sebenar2nya jika tidak demikian itu niscaya berdosalah kita dengan tuhankita.
Soal-Berdiri dalam shalat itu apa asal?
Jawab: -Mulai berdiri itu dari api asalnya.Rukuk itu angin asalnya.Sujud itu Airasalnya.Duduk itu tanah asalnya.
Soal-Api, angin, air, tanah itu apa pada kita?
Jawab: -Adapun api itu nyawa kita, angin itu jadi nafsu kita, air itu jadi darah kita, tanah itu jasadyakni badan kita.
Soal-Berdiri itu perbuatan apa, rukuk itu perbuatan apa, sujud itu perbuatan apa, duduk itu perbuatan apa?
Jawab: -Adapun berdiri itu kebangkitan pada nyawa, rukuk itu kebangkitan pada nafsu, sujud itukebangkitan pada darah dan duduk itu kebangkitan pada jasad kitaInilah af'al nabi SAW.Rasullullah kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali (Radiallah)maka sabdanya barang siapa mengetahui Tajali waktu ini maka sempurnalah shalatdan makrifatnya.Dan jika tidak diketahui maka tidak sah shalat danmakrifatnya.Maka inilah yang bernama Fardhu.Maka inilah yang asal fardhu dan jugainilah Tajali waktu maka sembah Ali Ya Junjunganku.Apa sebab Subuh 2 rakaat, dhuhur 4rakaat, ashar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat.Maka sabda nabi, Ya Ali, Subuh 2rakaat kenyataan zat dan sifat, waktu dhuhur 4 rakaat karena Tajali Tuhan 4 halUjud, Ilmu Nur, Suhud.Waktu Ashar 4 rakaat karena 4 hal, Tanah, air, api, angin.Waktumaghrib 3 rakaat karena Tajali 3 hal Ahdah, Wahdah, Wahdiat artinyaAllah, Muhammad, Adam (Zat, Sifat, af'al). Waktu Isya 4 rakaat karena Tajali Hamba itu 4hal (Di, Wadi, Mani, Maknikam).
Soal-Jika ditanya orang mana asal shalat itu?
Jawab: -Adapun asal shalat itu (4) Tanah, air, api, angin.
Soal-Jika ditanya orang apa perbuatan shalat itu?
Jawab: -1) Kiyam yakni berdiribetul2) Rukuk3) Sujud4) Duduk yaitu yakni tetap.Maka kiyam itu yakni berdiri tepat yaitu af'al api, karena api menyala benar berdiri.Rukuk itu pula af'al angin karena angin itu condong benar.Sujud itu af'al air karena air itu menolak kebawah dan duduk pula af'al tanah karenatetap di bawah.
Soal-Jika ditanya orang 5 waktu itu keluar dari apa?
Jawab: -Dimulai 5 waktu itu keluar dari Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. (5 huruf)
Soal-Jika ditanya orang 5 waktu keluar dari apa, dhuhur, asar, maghrib, isyak?
Jawab: -Adapun waktu dhuhur itu dari huruf (Alif) Ashar itu dari huruf (Lam), Maghribitu dari huruf (Ha), Isya itu dari huruf (Mim) waktu subuh pula dari huruf (Dal).
Soal-Jika ditanya orang apa sebab bacaan waktu dhuhur dan ashar tidak dinyaringkan dan apa sebab waktu maghris, isyak, subuh bacaan dinyaringkan?
Jawab: -Sebab waktu dhuhur keluar dari huruf (Alif). Waktu Ashar keluar dari huruf (Lam) makahuruf alif dam huruf lam keluar dari lafaz nama Allah.Kerana Alaah Taala tidakbertakyin karena batin adanya.Maka sebab itulah shalat dzuhur, ashar itudisembunyikan yakni tidak dinyaringkan.Adapun waktu maghrib, isyak, subuh itudinyaringkan karena waktu yang 3 itu keluar dari huruf (Ha, Mim, Dal) karena 3huruf ini huruf Muhammad (SAW)Karena Muhammad itu tuhan takyin dan segala takyin itulah mengzahirkan nama Allahdan takyin itulah juga menyatakan zat, sifat, af'al dari nyatanya.Itulah sebab shalat maghrib, isyak, subuh dinyaringkan, kemudian disembunyikansegala takyin itu dari takyin.Maka kembalilah ke takyin seperti sabda nabi (AlanKama) kata takyin sekarang pun dahulu jua tidak bertakyin juga.Kerana lahir itu kembalike yakin pertamanya.Maka kita bertafakur kemudian disunyikan, barangsiapa tahuakannya hakikat yang demikian, maka tahulah ia akan hakikat sembahyang.Sekianadanya.
Bismillahhirrohmanirrohim
Berikut pasal menyatakan kiblat orang shalat itu 3 hal: -
1) Kiblat tubuh2) Kiblat hati3) Kiblat nyawa
1) Adapun kiblat tubuh itu atau kiblat dada itu Ka'bah, maka segala orang yangshalat harus mengadapkan kiblat ini.Jikalau tidak kiblat ini maka tidaksah sembahyangnya.Maka harus dadanya, segalanyaanggotanya, urat, daging, darah, tulang semua segala anggotanya sebab difardhukanoleh Allah Taala segala orang islam mengadapkan dia maka sah shalatnya.
2) Kiblat Hati:-Adapun kiblat hati itu kepada tuhan Ka'bah Allah makakita iktikadkan Allah Taala tidak dikanan, tidak dikiri, tidak dihadapan, tidakdibelakang, tidak diatas, tidak di bawah bahkan tidak ditentukan disuatu tempat iajua melainkan meliputi alam Selian (Ahadon Shomadan) seperti firman Allah(Wallahhumuhithom Anil alamin) artinya-Allah meliputi alam sekelian.FirmanAllah lagi (Wahuwa ma'akum A'innama Kuntum) artinya-Allah jua suatu katabarang dimana saja kamu berada adalah Tuhanmu, jikalau demikian itu nyatabahwa Allah itu tidak ditentukan akan tempat kepadanya.Suatu tempat tetapi iahadir jua.Maka kondisi demikian itu iktikad kita inilah yang diinginkan hatikita.
3) Kiblat nyawa:-Adapun kiblat nyawa itu selalu ia tidak bercerai dengan tuhannyakarena penghargaan oleh tuhannya.7 sifat yaitu hayat dikirimkan kepada nyawa kita maka hiduplahdengan yang hidup maka dikirim pula ilmu kepad
Hati kita maka tahulah kita dengan yang tahu, maka dikirim pula kodrat kepadaanggota kita maka kuasalah kita dengan kekuasaannya, maka dikirim pula iradatpada nafsu kita jadi berkehendaklah kita yang berkehendaknya.Maka dikirimpula Samak ke telinga kita maka mendengarlah kita dengan yangmendengarnya, maka dikirim pula Basar ke mata kita maka melihatlah kitadengan melihatnya maka dikirim Kalam kepada kita maka berkata-katalah kitadenagn berkata-katanya.Maka ditakyinkan kepada iktikad kita yang berkata-katainilah Allah Taala.Apabila engkau ketahui hal yang demikian makaengkau ketahui fanakan dirimu itu segala perbuatanmu itu dalam af'al Allahsemata-mata maka hapuslah, Karamlah, lenyaplah sifat itu dalam sifatAllah.Maka sifat Allah semata2 tidak sekali2 sifat kita, maka hapuskanlah zat sifatkita didalam zat Allah.Biarlah tinggal zat Allah semata2 karena kita tanahkembali ke Adam sedia kala.Maka kata olehmu (Allah Hu Pers) itulah bernama shalat orang(KhasulKhas) namanya maka peroleh makam fana jati dan makam TabdulKalam Allah.Jikalau tidak demikian maka tidak sah sholatnya maka tiliklahsembahyangnya.Ia menyembah huruf dan suara dan menyembah bayang yangAsa.Maka sempurnalah ibadatmu dan praktek mu itu kepada Allah Taala karenainilah dinamakan shalat-Hai saudaraku, ketahuilah olehmu akan sempurnashalat itu tidak sah shalat itu tidak niat, dan ikhlas, melainkan denganhati dan tidak diterimanya hati itu dengan ilmu dan takyin.Adapun arti hati ituIkhlas ilmu dan makrifat itu adalah rohani, maka ketahuilah olehmu bahwasekelian perbuatan itu dengan niat dan tertib.Tertib itu dari Qasad dan Qasadtertib itu dari hati yang tatif yaitu rohani.
Adapun cita2 sebelumnya dari niat dan Qasad itu pula 3 bagi
1) Qasad nafsu2) Qasad kiblat3) Qasad roh
Adapun Qasad roh didalam rahasia adapun tatkala berdiri shalat itu makakita hapus dan lenyapkan perbuatan kita dalam af'al Allah, maka tinggallahaf'al Allah semata2 dan kudratnya.Maka kata olehmu Allah Hu Pers makamhanaak jati dan makan pana mikraj mikraj tabdul dan makam Islam maka perolehlezat dan citarasa baginya.Ketahuilah olehmu bahwa jalan kepada Allah Taala itu 4 jalan1) Jalan Syariat2) Jalan Tarikat3) Jalan Hakikat4) Jalan MakrifatAdapun syariat itu kata2 nabi2Tarikat itu perbuatan NabiHakikat itu tempat kediaman nabiMakrifat itu adalah rahasianya.
Adapun istana syariat itu lidah, Istana tarikat itu hati, Istana Hakikat itu nyawa, IstanaMakrifat itu perilaku Nabi.Meliputi dengan semata2 sekelian alam inilah dinamai jalanyang 4 itu.Maka harus kita ketahui dan kenal dengan hatinya.Dimulai syariat itu kerja tubuh, tarikat itu kerja hati, hakikat itu kerja nyawa dan makrifatitu kerja rahasia.

Soal-Jika ditanya orang apa dijunjungan islam?
Jawab: -
Adapun dijunjung oleh islam itu Titah yang 4 bagi1) Syariat yang dijunjung oleh anggota islam2) Tarikat dijunjung oleh hati islam3) Hakikat dijunjung oleh nyawa islam4) Makrifat itu dijunjung oleh orang yang mengetahui islam yang 4
Maka inilah orang yang disebut (Sho Fi Daari) artinya hidup pada 2 negeri makaorang inilah dinamakan orang segala orang yang arif (Ya Allahi Khasu Khass) artinyapilihan dan mukmin shodiq mukmin yang benar maka inilah yang dikatakantergantung pada tali Allah.Allah yang tidak berputus musyahadah dan muqabalah danmuraqabah dengan hak Allah Taala dari Aadam ke ujudnya.Daripada ujudkepada aadamnya tidak bercerai tidak bertemu tidak lain daripadanya.Dan lagi AllahTaala menjadikan shalat seperti nabi Ahmad Muhammad pun namanya.MakaAhmad itu 4 huruf Alif, Ha, Mim, Dal, maka berdiri itu seperti Alif, rukuk itu sepertiHaa, Sujud seperti Mim, duduk seperti Dal, demikian 4 itu.
Adapun tubuh manusia itu yakni tubuh Adam alai hissalam.Asal kejadian dari 4 anasirtanah, air, api dan angin.
Adapun tanah itu tempat nyawa ujud Allah yang bernama Hakim artinya yang tahu padahukumnya.Adapun air itu tempat nyata ujud Allah yang bernama Muhyi yag yang hidup.Angin itu tempat nyata ujud Allah yang bernama Qaiyum artinya yang kuasa.Api itu pulatempat nyata ujud Allah yang bernama Aazim.Maka harus ditilik dan dilihat kamilmukamil itu seperti memilik ia ke bercerai maka ia melihat berhimpun 4 itu kepadainsan maka ia menilik kepada insan dilihat dengan mata hati pada insan ujud Allah yangbernama Allah inilah sinyal hadis nabi (Man nazara ila Sai di Walam yarallah fi fahuwabatiun) Barangsiapa memilik suatu tempat tidak dilihat Allah pada maka yaitubatal.Inilah arif kamil mukamil tidak berputus dirinya, hatinya, nyawa, dan rahasianyaitu, memerlukan yang bernama Allah.
Adapun diri kita 2 bahagi1) Diri berdiri2) Diri terperi
Maka berdiri itulah sifat kehambaan yang jadi dari 2 orangtua kita asal darimani, tatkala masuk kedalam rahim ibu 40 hari, nutpah namanya.Genap 80 hari Alagahnamanya artinya Darah berkumpul.Genap 120 hari Mudqah namanya artinya daging tidakbertulang.Kemudian dari manusia dirupakan Allah Taala akan dia yang mintamerupakan dia dan tanah sempurnalah kejadiannya.Maka dititahkan nyawa masuk kedalam dengan dikehendaki, dan apakala masuk nyawakedalam ibunya maka dikeluarkan Allah dari perut ibunya ke alam wasitahseperti orang yang telah jaga dari tidurnya.Maka dilihat tidak lagi rupa yang telahdilihatnya maka ia pun menangis.Sebab suaranya itulah bernama insan.Tatkala ia tahumenangis Muhammad namanyatatkala inilah dijadikan Allah (Ahlil Sunnah Waljamaah)Tatkala ia tahu menyusu (Sipiah namanya) tatkala ia tahu berkata-kata kitabnamanya.Kerna tatkala itu nyata rupa saat dalam kandungan ibunya inilah yangdikenalnya itu, tatkala ia pandai meniarap Hanafi namanya, tatkala ia tahu duduk Maliknamanya, tatkala tahu berdiri Hambali namanya, tatkala ia bisa merangkak Syafi'inamanya.Inilah jalan aman yang 4 itu, dijadikan Allah Taala tatkala dalam piaranorangtua tahu berlari sharih namanya.Kerana tatkala itu suatu pun tiada mengabarkandiri ada kelebihan dalam rahim ibunya.Maka tatkala sudah cerdik bisa berjalan berlari, pandai berkata2 maka tatkala itu leka iadengan dunia dan lupa ia akan dirinya.Maka masuklah kedalam dunia ini hilanglah ilmuitu menunjukkan diri kita yang terperi itu Araad jua.Segala guna yang ada ini tidak permanenia pada kedua masuk dan kurang itu 1 alam jasmani jua bukan alam rohani karena alamjasmani itu tempat nyata alam rohani, artinya (alam jasmani, alam rohani) maka telahketahui bahwasanya kondisi kita insan bahwasanya alam rohani itu tetap selama2nyaTidak berubah, tidak kurang daripadanya.Inilah diri kita dengan terperi dengan segala perimulia.Adapun diri terperi itu tidak makan, tidak minum, tidak beristri, tidak beranak, tidakberibu, tidak tidur, tidak mati, maka diri kita inilah dikaruniai Allah Taala sifat 2 x 7.Maka dengan sifat inilah diri berdiri itu umpama perahu diperintah olehnahudanya.Masing2 perahu masing2 nahudanya.Adapun sifat 2 x 7 dikaruniai AllahTaala kepada roh yaitu sifat Ma'ani dan sifat Maknawiyah itulah dikaruniakan Allah Taalaroh kita supaya kekuasaan memerintah jasad kita.Semata2 film kulit.tiada yang empunyaperintah melainkan dengan perintah Tok Dalang jua.Dan roh adalah umpama menutupdalang itu jikalau tidak pesawatnya.Nescaya tidak akan lahir hikmatnya memandangpesawat itu.Maka harus Makrifat yang Tahkik karena dalang itu tidak berceraidengan film dan film itu tidak bercerai dengan dalangnya.Seketika juapun, jikalaubercerai niscaya binasalah film itu.Demikianlah juga kondisi hamba denagnTuhan.Sentiasa tidak bercerai dari asal datang ke abda 'inilah firman Allah.(Wahuwa Maakum Anama kuntum) artinya Allah serta kamu barang dimana kamu.danmartabat Sani pun dan kita maka Allah Fardhukan kita pandangan jangan lalai danhamba dengan Tuhan dari azali datang ke abda ', kemudian dari itu ketahuiolehmu akan nama Allah akan nama Allah dan Muhammad.Adapun nama Allah ini 4huruf yaitu Alif, Lam, Lam Haa dihimpun (Allah). demikian suatu Allah dan lagi insan pun5 jari kelingking huruf alif, jari manis huruf lam, dan jari tengah huruf lam akhir dantelunjuk dan ibu jari itu huruf haa.Demikianlah suatu Allah pada jari tangan kiri kanandan kaki kiri kanan itu jua huruf insan itu nama (Allah) dan nama rasullullah karenafirman Allah dalam hadis Qudsi yaitu jasmani manusia.Tubuh manusia, nafsu, hati, jiwa, melihat, lidah, tangan, kaki semuanya itu aku nyatakanuntuk diriku maka tidak insan lain dari aku dan tiada aku lain daripadanya.Makasebenar2 insan itu Muhammad.Maka Allah Subhanawataala itu tajalilah ia kepada insanitu seperti firmannya (Al insanin seri waana sirrhu) artinya insan itu rahasiaku dan rahasiaaku rahsianya.Lagi (Al insannu sirri wana sirri wasifatu la qairuh) artinya-insan iturahasiaku dan sifatnya sifatku tidak lain daripadaku.Demikian kemuliaan insan kepada
Allah Taala maka harus ketahui kondisi rahasia Allah itu jikalau tidak ketahuiniscaya dalam dosa yang sangat besar seperti sabda nabi (Ujuduka zambuu layuqasabihi zambun) artinya-adamu rasanya yang sebagai denagn dia rasa selalu rasaengkau, engkau didalam rasanya.Didalam kebaktian sekelian pun karena kebaktian jikalau tiada ilmu maka tidaksempurnalah kebaktian kepada Allah Taala karena ini sabda nabi (Al ilmu rohu wal amaljasad) artinya-Ilmu itu nyawa dan amal itu tubuh yakni jikalau tiada nyawa maka tidakdapat tubuh itu bergerak.Demikianlah kebaktian pun jika tidak dengan tidaksempurnanya.Adapun nama Muhammad itu pada tubuh kita ada 4 hurufmim, haa, mim, dal.Adapun kepala kita huruf mim, tangan kita huruf haa, pinggang itu hurufmim akhir dan paha kedua itu huruf dal.Demikianlah didalamnya.Tiada lain darinama Allah dan nama Muhammad maka tiliklah nyata2 dengan memohonkan karenaAllah Taala tuhan yang sebenar2nya.
Adapun rahasia itu tersembunyi nyawa, nyawa dan rahasia tersembunyi pada tubuh makainilah (Tanzil) yakni pandangan turun pada taqwa.Yakni pandangan naik.Makapandangan badan menunjukkan hati, hati menunjukkan nyawa, nyawa menunjukkan rahasiadan rahasia menunjukkan ujud Allah Taala.Maka zikirlah (Lailaha illa Allah) tiada tuhanhanya Allah.
Sabda nabi, barangsiapa tidak tahu akan shalat maka yaitu sia2lah shalatnyakarena shalat 5 waktu itu rasullullah empunya waktu, rasul 5 waktu Allah jadikandia dahulu dari 70000 tahun sebelumnya lamanya yaitu dari 4 bangsaKudrat, Iradat, Rahmat, Hibatnya.Maka bidik Allah akan 4 itu membuat 5 rupanya yaituPutih, kuning, merah, hijau.Bermula putih waktunya subuh.Kuning waktunya dhuhur, merahwaktunya asar, Hijau waktunya maghrib dan hitam waktunya isyak.Semuanya ini padatubuh manusia (tubuh kita) maka sebab itulah berdiri, rukuk, sujud, duduk karena AllahTaala menjadikan Nabi Adam itu dari 4 anasir yaitu tanah, air, api, angin.Maka berdiriitu peri api karena api nyala tegak menjulang keatas, rukuk itu perbuatan angin benarmiring, sujud itu perbuatan air karena air itu mengalir kebawah dan duduk itu ituperbyatan tanah karena tanah atau bumi.Demikianlah asalnya orang (Ahlul Hakikat).Adapun berdiri itu dari huruf alif, rukuk itu dari huruf lam, sujud itu darihuruf haa.tomakniah itu dari huruf mim, duduk itu dari hurf dal.Adapun asal waktu yang 5itu dari alif, lam, haa, mim, dal.Adapun waktu dhuhur itu huruf alif maknanya dari ujudwaktu asar dari hurf lam, makna dari ilmu Allah.Waktu maghrib itu darihuruf haa makna kodrat Allah, waktu subuh itu dari huruf dal makna dari sirAllah, maka dinamakan sinyal dari zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Dan inilahsebenarnya sempurna tuhan namanya maka ketahuilah oleh akan waktu yang 5 itu.Kijatidak ketahui tidak sah pekerjaannya adapun pertama dijadikan Allah Taala hati dan matainilah menjadikan waktu subuh, kemudian dijadikan Allah urat inilah menjadikan waktudhuhur, kemudian dijadikan Allah tulan.Inilah menjadikan Maghrib.Kemudian dijadikanAllah roh inilah dijadikan Allah waktu jumaat maka inilah berkumpul puji dan sembahjua adanya.
Adapun kemudian itu wahai saudaraku ketahuilah olehmu dunia dan akhirat akankata ini ingatkan dan lihatlah didalam rupamu, berjalan, berdiri, bergerak, dalamshalat, didalam berkira.Jangan saudaraku lupakan pandangan itu seketika meskipunsekejap saja pun.Maka kenyataan ini tidak tahu oleh orang.Jikalau tidak guru yangkasih akan anak muridnya.Maka tiadalah dapat akan kata ini tidak bisa didengaroleh orang lain karena ilmu kesudahan, maka tiada lagi dikata inilah nama (MahmuUtirida) artinya-perhimpunan rahasia yang mulia2.Inilah rahasia hamba kepada saudaraku maka harus ingat baik2 jangan lupa walausekejap semuanya seperti firman Allah (Barang siapa tidak kenal akan milikku ituniscaya akan bakar akan dia dengan api neraka meskipun ia seorang alim sekalipun danbarang siapa akan ambil milikku, maka orang itu hampirlah ia dengan aku dan tidakterlindung dia dengan aku.
Adapun yang bernama milik Allah itu yaitu segala sifat yang 7 pada kita itu adalah barangujudnya.Maka barang tidak maujud kecuali dengan ampunya bayang2 maka bukan iatetapi lain daripadanya.Maka wajib atas kita mengambil hak Allah yang dari kitainilah sifatnya yakni jangan ada lagi hidup kita, tahu kita, melihat kita, dan kata2 kitamelainkan hanya Allah Taala.Dengan hakikat hati jua bukan dikata dengan lidahmenyebut zikir La Ilaha Illallah atau Hu Hu atau tatkaladuduk, berjalan, bergerak, diam, makan, minum, maka inilah lafaz menilik untuk Allahharus kita pandang siang dan malam.Adapun kita ini bertubuhkan Muhammad Batindan zahir, maka yang ada jadi pada tubuh kita hakikat karena kejadian roh kita dan tubuhkita dari Nur Muhammad niscaya Muhammad juga namanya.Maka tidak lain kehakikat dan jadi bertubuh batin dan zahir namanya itu karena nama rahasia itu terlalubanyak.Allah pun namanya jua.Adapun sebenar2 sifat kepada kita inilah rahasia yangsebenar2 rahasia yang ada pada kita yang ketahui.Adapun jalan hakikat inilah (Allah HuKoran) inilah sifat af'al tidak lagi hati menyebut dan tidak lagi lidah berkata, hanya sifatAsma 'hayat, ilmu, kodrat, iradat yang mengatakan.tiadalah hati lagi karena rahasia AllahHayat, Ilmu, Kudrat, Iradat nama rahasia Allah kepada batin kita memerintah roh2memerintah hati.hati memerintah tubuh, maka tubuh pun terjadilah berbagai2 kehendakmemerintah sekelian itu, maka ma'rifat ada dengan sendirinya tidaklah dua, tiga.HanyaAllah memuji dirinya sendiri tidaklah kita lagi rasa hati dan tubuhnya maka jangandiingatkan lagi hanya Allah yang ada itu karena Allah yang bernama rahasia itukehendaknya kita menjadi kompatibel dengan dia.Jikalau tidak kompatibel siapa kita ingin lagikarena rahasia yang dapat melihat Allah Taala mengenal Allah, Memuji Allah, harusuntuk kita rahasia Allah kepada kita itu jadi kompatibel yang hendak berzikir berbagai2 rahasiaAllah.Seperti Sabda Nabi:Asal kejadian itu 4 anasir yaitu tanah, air, api, angin.Turun kepada kita tanah itu tubuhkita, angin itu nafas kita, api itu darah kita.air itu rahasia bg kita .. Maka inilah mengenal dirinamanya.Kejadian tanah itu bernama syariat, kejadian angin itu bernama tarikat, kejadianApi itu bernama bernama hakikat dan kejadian air itu bernama makrifat.Inilah mengenaldiri namanya.Maka syariat itu umpama kaki, tarikat itu umpama tangan, hakikat ituumpama tubuh, makrifat itu umpama kepala.Maka bukanlah bercerai harus kitahilangkan bicara tubuh dirahasiakan inilah fana namanya.Maka tiadalah bisa bercerai2hanya ada Allah sendiri karena dilihat mengatakan (La Yakrifu Allah Ilallah) artinya-Tidak mengenal Allah hanya Allah maka tidak dapat kita mengenal Allah karena tidakkita melihatnya.Adapun yang kata berbagai2 itulah rahasia Allah kepada batin dan zahirnya kitamengatakan (La Ilaha Illa Allah) itulah rahasia Allah yang mengatakan rahasia artinya-Tidak ada lagi hatinya dapat mengenal Allah hanya rahasia Allah saja yang dapat mengenalmaka berganti2lah tubuh dan hati itu tidak lagi menyebut hanya Allah dengan rahasia juayaitu yang ada di jalan makrifat.Tatkala mengata (Allah Hu Pers) itu hanya Allah yang ada menyebut jangan ada lagirasa berbagai2 yang diingatkan batin dan zahir hanya Allah saja maka hilanglah cita2yang lain hanya Allah yang ada pada makrifat itu.Maka heran kita tercengang2setelah itu Allah tahukan dirinya dan tidak tahu akan tuhannya.Jikalau lagi kata didalamhati kita menyebut itu dan yang disembah itu Allah maka jadi dua, belum lagi adarasa, jikalau anugerah Allah akan hambanya mengerti pengajaran itu menjadi asa jikalaukita zikir atau sembahyang.Jangan berbeda lagi.Jika mengatakan (La Ilaha Illa Allah)Rahasia Allah kehendaknya Allah memujinya sendiri dan hati memujinya dirinyaAllah, jangan lagi kata hati memuji itu hanya rahasia Allah juga memuji dirinya beda yangdipakai oleh Aulia Allah sekelian. Maka tiada lagi makrifat kita.Hanya sendirinya denganrahasianya dan kehendaknya maka inilah Fana pada Allah dan Ya Allah, jikalau sudah rasakepada Allah maka tidak bercita2 ke yang lain lagi.Maka harus wahai saudarakusekelian pagi dan sore, siang dan malam, dunia dan akhirat, hidup dan mati janganberubah lagi.Adapun yang bernama alam sapiir itu didalam otak kita karena otak kita itutempat nyata roh kita yang bernama alam sapiir itu karena alamnya.Adapun yang bernama alam kabir itu pula adalah tubuh yang nyata diperintah rahasia Allahtempat nyata roh.Adapun tempat segala perintah itu dari tengah hati kita makaberkehendaklah hati kita berbagai2.Adapun rahasia itu pula didalam pesaad artinyadidalam jantung kita.Maka inilah namanya Allah, maka inilah rahasia zat karena disanatempat nyata segala kehendak Allah, maka Siir kita itu namanya sifat batin, didalam tubuhkita bernama sifat lahir jua sekelian adanya.
Adapun waktu tidur, Adapun waktu kita tidur itu hilang segala rasa sebab tidak diperintahrahasia Allah jangan ingin berbagai2.Ingatkan diripun tiada.Hanya yang ada hayatkarena rahasia Allah itu jadi memerlukan manusia dan segala binatang.Jika tidakBatin dan zahirnya itu berkehendak baginya.Maka roh itulah yang bernama manusiabernama tubuh pada sekelian aulia Allah.Maka roh itulah bernama makrifat yang dapatberjalan batin dan dapat melihat batin, yang demikian itu roh itulah melakukan perintahrahasia Allah orang yang sudah sampai ilmunya itu bertubuh idofi bertubuh akan(Muhammad) sekian jua adanya.
Sekian saja hamba menulis sebuah kitab ini yaitu sebuah kitab Arwah Tokku Paloh yangtelah diturunkan kepada anak muridnya yang dikasihi.Jika orang2 yang lain darijalan ini maka tidak dibenarkan sama sekali dibuka atau dicetak.

Enhanced by Zemanta

No comments: