Thursday, October 18, 2012

Kasyful Asrar

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
 
Bermula dari sesuatu yang mangkal, menyesakkan sangat. Seandainya semua manusia dibedah macam Rasulullah SAW. Make tak akan adalah iri, dengki, hasud, sombong. Tidak akan adelah manusia berwajah manis yang berhati busuk
File ni bukanlah buat dicerca atau dikata. File ni untik mendapatkan saran, keterangan, dan pendapat para sahabat yang cermat, cerdas, dan cerdas. Berilah tunjok ajar kepade kami, tentang seluk-beluk buku ni.
File ni merupekan transliterasi dari sebuah buku bertulisan Arab Melayu.
Kepade saudare dan para sahabat yang bijakbestari. Berilah siraman madu di relung-relung rohani kalbuku.

Ditransliterasi pada 13 November 1991
كشفالاسرارBatas fiqh fardhu 'ain yaitu yang mengkonfirmasi amalnya seperti mengetahui syarat, rukun, dan yang membatalkan.
Batas ilmu tasawwuf fardhu 'ain yaitu mengetahui yang membatalkan amalnya seperti riya, sama'ah, ujub, takabur, dan yang lain yang disebut syara'.
Asal amal dan asal makrifat adalah ilmu. Sebab itu wajib menuntut ilmu.
Asal ilmu itu Al-Quran dan Hadist.Awal agama itu mengenal Allah.Asal mengenal Allah itu mengenal diri sendiri.
Agama: Iman, Islam, Tauhid, Ma'rifat.
Iman: 6 hal itu.
Islam yaitu menjunjung titah Allah dan meninggalkan yang bertentangan Allah.Tauhid yaitu mengesakan zat, sifat, dan 'af'al Allah.Ma'rifat yaitu membedakan muhid dan qadim.
Mengesakan zat Allah Ta'ala yaitu tidak maujud alam ini tanpa Allah Ta'ala.Wujud Allah Ta'ala itu tidak haqiqat baginya.
Esa sifat Allah Ta'ala yaitu segalanya karena kuasa dan kehendak Allah Ta'ala.Wujud manusia adalah bayang-bayang wujud Allah, ibarat sinar matahari dengan adanya matahari.
Mengesakan af'al Allah Ta'ala yaitu meyakinkan bahwa segalanya kuasa dan kehendak Allah.
Taklik makrifat itu taklik mengenal diri sendiri.Taklik mengenal diri itu takliknya mengenal Allah.Taklik mengenal Allah itu taklik mengenal diri sendiri sesuai sabda Rasulullah.Adapun kita mengenal Tuhan itu dengan sifatnya yakni bekas sifatnya.
Sifat dua puluh dibagi 4 bagian:

    
Nafsiah / hal
    
Salbiah / adam
    
Ma'ani / wujud
    
Ma'anuwiyah / i'tibar
Sifat dua puluh ada 3 martabat:

    
zat
    
sifat
    
asma '
Zat itu sifat Nafsiah dan salbiah.Sifat itu sifat ma'ani.Asma itu sifat ma'anuwiyah.

ﻻ   ﺍﻟــــــﻪ  ﺍﻻ  ﺍﻟﻠـــــﻪ
 Sifat itu perilaku.Zat itu diri-Nya.Af'al itu perbuatan.Asma itu nama.
Syara 'harus berdampingan dengan adat.
Nama Allah Ta'ala itu qadim tidak muhid.

Zat itu rahasia untuk kita.Sifat itu nyawa kepada kita.Af'al itu tubuh kepada kita.Asma 'itu hati kepada kita.
Jalan kepada Allah Ta'ala:

    
syariat Syariat itu kata Rasul
    
tarikat Tarikat itu jalan Rasul
    
hakikat Hakikat itu kediaman Rasul
    
makrifat Makrifat itu perilaku Rasul

Syariat itu tubuh kepada kita.                   Zikirnya syahadat.
Tarikat itu hati kepada kita.                      Zikirnya Allah                        ﺍﻟــــﻠــﻪ
Hakikat itu nyawa kepada kita.                Zikirnya Ya Allah                   ﻳﺎ ﺍﻟــــﻠــﻪ
Makrifat itu rahasia kepada kita.              Zikirnya Ya Hu                      ﻳﺎ ﻫﻮ
Istana syariat itu lidah.Istana tarikat itu hati.Istana hakikat itu nyawa.Istana makrifat itu meliputi badan adanya.
Kejadian syariat itu dari air.Kejadian tarikat itu dari anginKejadian hakikat itu dari bumi.Kejadian makrifat itu dari api.
Air yang merupakan cahaya nur Muhammad.Angin yang merupakan nafas Muhammad.Bumi yang merupakan badan Muhammad.Api yang merupakan nazar Muhammad.
Awal Muhammad - Nurani - nyawa kepada kita.Akhir Muhammad - ruhani - hati kepada kita.Zahir Muhammad - insani - tubuh ke kita.Bathin Muhammad - Rabani - rahasia kepada kita.
Makrifat:1. makrifat orang syariat2. makrifat orang tarikat3. makrifat orang hakikat.
Makrifat orang syariat yaitu mengenal segala hukum yang lahir, seperti: halal, haram, sah, batal, makruh, mubah, fardhu, sunnah, rukun, syarat.Makrifat orang tarikat yaitu mengenal barang yang saniy2 seperti riya ', ujub, sama'ah, takabur, hasud, baik, jahat, lahir, batin.Makrifat orang hakikat yaitu antara batin - lahir, lahir - batin.Syariat itu menyembah Allah, mengerjakan segala suruh syara ', dan menjauhi larangan syara'.Tarikat itu sengaja akan Allah dengan ilmu dan beramal mengamalkan yang diketahui.Hakikat itu seperti engkau pandang Allah dengan cahaya yang dapat ruhkan Allah pada sama tengah hati.Makrifat itu lengkap meliputi segala badan.Syariat dan hakikat tidak bercerai.Hakikat itu memandang dengan cahaya yang dapat ruhkan Allah Ta'ala sama tengah hati akan hakikat diri dan apa yang pada dirimu dan pandang dari Allah kepadamu.Yang dari kita itu hina, fakir, daif, lemah.Yang dari Allah itu mulya, kaya, kuat, kuasa.
Pikirkanlah nikmat-nikmat Allah itu.Jangan seperti binatang yang tidak memikirkan hidup akan mati.Derajat hakikat adalah hilang segala wujud lahir pada pandangan hati.Hakikat tauhid itu barang yang terlintas di dalam hati yaitu binasa lagi baru.Hakikat tasawwuf yaitu meninggalkan dunia.Asal mengenal Allah yaitu mengenal diri sendiri.Yang dinamakan diri:1. sebenar-benar diri - Allah umpama kapas2. diri terperi - Muhammad umpama benang3. diri terdiri - Adam umpama kain
Yang menyampaikan kita kepada Allah anugerahNya.Yang sebenar-benar ilmu yaitu yang mengetahui baik, jahat, lahir, batin, awal, akhir, halal, haram, makruh, mubah, sunat, fardhu, Persyaratan, rukun, sah, batal.Ilmu «NafsuNafsu X TaqwaKesudahan ilmu kembali ke asal yaitu sedia kala.Kesudahan makrifat yaitu jahil akan diri.Cerdik adalah memelihara diri dan agama.Orang yang berakal1. meninggalkan kemuliaan dunia2. meninggalkan takabur3. suka beribadah4. suka berbuat kebajikan5. benci kepada kejahatan6. kasih dan hormat kepada orang alim7. membalas jasa8. bersegera membayar utang9. meninggalkan marah10. murah tangan bersedekah dan manis mulut, manis muka11. banyak kasihnya kepada kaum kerabat12. tidak mau makan yang haram13. mau terkena dan tidak mau mengena14. benci kepada orang berbuat kebesaran dan kemegahan
Sekurang-kurang akal yaitu meninggalkan kemuliaan dunia.Iman dengan batin, Islam dengan zahir.Asal amal adalah ilmu.Asal taat adalah ketiadaan menurut hawa nafsu.Asal kebaikan adalah menyalahi hawa nafsu.Asal kejahatan adalah mengikuti hawa nafsu.
Persyaratan amal adalah ikhlas.I K H L A S
 
ﻣﺒﺘﺪﻱ   ﻣﺘﻮﺍﺳﻂ     ﻣﻨﺘﻬﻲ
Ikhlas Mubtadi adalah suci dari riya ', sama'ah hanya semata-mata karena Allah pahala, masuk surga, takut azab Allah, takut masuk neraka.Ikhlas Mutawasit adalah suci dari riya ', sama'ah, hanya semata-mata karena Allah hanya mengerjakan suruh Allah karena dia hamba Allah.Ikhlas Muntahya adalah tidak menilik-nilik untuk dirinya amal hanya af'al Allah kepada dirinya yang dipandangnya.Yang melepaskan dari syirik itu keluar engkau dari diri kamu.

    
Tidak mencium bau makrifat
    
    
jahil akan dirinya
    
jahil akan Tuhannya

Orang arif yaitu orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya (sifat, af'al, dan asma Allah), tidak suka dipuji, dan tidak duka dihina / dicela.Asal anak Adam yaitu anasir: tanah, air, angin, dan api.Tanah dari air,air dari angin,angin dari api,api itu dari ruhsia Muhammad.
Tanah itu badan Muhammad.Air itu cahaya Nur Muhammad.Angin itu nafas Muhammad.Api itu nazr Muhammad.Tanah jadi daging.Air jadi tulang.Angin jadi aurat.Api jadi darah.Kejadian diri yang batin yaitu kejadian dari anasir yang empat yang batin, yaitu wujud, ilmu, nur, dan syahud.ﻛﺸﻒﺍﻻﺳﺮﺍﺭ
 Ikhlas Mubtadi adalah suci dari riya ', sama'ah hanya semata-mata karena Allah pahala, masuk surga, takut azab Allah, takut masuk neraka.Ikhlas Mutawasit adalah suci dari riya ', sama'ah, hanya semata-mata karena Allah hanya mengerjakan suruh Allah karena dia hamba Allah.Ikhlas Muntahya adalah tidak menilik-nilik untuk dirinya amal hanya af'al Allah kepada dirinya yang dipandangnya.Yang melepaskan dari syirik itu keluar engkau dari diri kamu.Jahil murakab yaitu tidak membedakan muhid dan qadim:

    
Tidak mencium bau makrifat
    
    
jahil akan dirinya
    
jahil akan Tuhannya

Orang arif yaitu orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya (sifat, af'al, dan asma Allah), tidak suka dipuji, dan tidak duka dihina / dicela.Asal anak Adam yaitu anasir: tanah, air, angin, dan api.Tanah dari air,air dari angin,angin dari api,api itu dari ruhsia Muhammad.
Tanah itu badan Muhammad.Air itu cahaya Nur Muhammad.Angin itu nafas Muhammad.Api itu nazr Muhammad.Tanah jadi daging.Air jadi tulang.Angin jadi aurat.Api jadi darah.Kejadian diri yang batin yaitu kejadian dari anasir yang empat yang batin, yaitu wujud, ilmu, nur, dan syahud.


ﻭﺟﻮﺩ                                 Zat-Nya


ﻋﻠﻢ                                         Sifat-Nya
ﻧﻮﺭ                                          Asma-Nya
ﺷﻬﻮﺩ                                   Af’al-Nya                                      
Zat itu ruhsia kepada kita.               Sifat itu nyawa kepada kita.
Asma itu hati kepada kita.               Af’al itu tubuh kepada kita.

Lemak
Kejadian kita daripada Ibu
 

Darah

Rambut


Daging
Kulit
Kejadian kita daripada Bapak
 

Asabat / syaraf

Aurat


Tulang

Pendengaran
Kejadian kita daripada Allah
 

Penglihatan


Penciuman

Perasa


Akal


Ruh


Tidak bercerai, tidak berafiliasi.Kupandang diriku 'adam yakni tidak hakikat baginya. Bila hatinya ingat kepada Allah Ta'ala, itulah hampir namanya.Bila hapus segala yang dalam alam ini dari pandangan hatinya hanya ada Allah Ta'ala dan senantiasa hadir dalam hatinya; itu sampai namanya.Qadim (awal) hakikat yaitu qadim untuk zat Allah Ta'ala.
Qadim zamani yaitu masa yang telah lalu dan ﺿﺎﺑﻄﺚ hingga setahun kurang.
Qadim adafi yaitu seperti terdahulu bapak daripada anak.
                                     ﻭﺟﻮﺩﺍ
Hukum ﺍﺯﻟﻲ                                         ﻋﺪمﻛﻴﺖ
ilazA  = ada tanpa diadakan                       ﺳﻜﻞﻣﺨﻠﻮﻕ
                                                                                    ﻧﻌﻤﺔ ﺳﺮﻛﺊﺩﺍﻥﻋﺬ ﺏ ﻧﺮﺍﻙDunia tempat mencari bekal akhirat, bukan tempat mencari bekal kemuliaan dunia.Yang dinamai usaha itu yaitu lahir perbuatan Allah Ta'ala pada hamba.Manusia berakal adalah manusia yang mengetahui akhirat, dunia, awal, akhir, amal, ilmu, harta, baik, dan jahat.
Manusia yang dipuji syara ':1. orang yang mengajar ilmu yang sebenarnya.2. orang yang belajar ilmu yang sebenarnya.3. orang yang mendengarkan dengan sebenarnya.
Adapun tidak dilihat dalam dunia itu karena sangat hampirnya dan lagi menekankan melihat dalam dunia ini karena dunia ini sangat hina di sisi Allah tidak bisa bercampur mulia dan hina.Orang yang dilebihkan Allah adalah orang yang berilmu dengan mengamalkannya dengan benar. Segala mereka yang diberi ilmu beberapa derajat.Umat ​​Muhammad yang termulia di sisi Allah yaitu orang yang berilmu.Kasih terhadap orang alim sama dengan kasih terhadap Rasulullah karena orang alim yang benar menyampaikan ajaran-ajaran Rasul yang sebenarnya.Kasih akan Rasulullah sama dengan kasih terhadap AllahKasih terhadap Allah akan masuk surga.Orang yang dikasihi Allah Ta'ala adalah orang yang dikasihi setiap manusia.Tanda orang isi surga adalah orang murah tangannya berbuat baik kepada manusia dan murah tangan bersedekah dan manis mulut dan wajahnya.Celakanya manusia:1. banyak malas buat kerja2. tidak cermat3. perkelahian sesama manusia
Tuah manusia:1. banyak rajin kerja kebaikan2. cermat3. pandai
Ulama dunia yaitu ulama yang mengetahui hukum-hukum yang lahir seperti halal - haram, sah - batal, makruh - mubah, sunat - fardhu, rukun - Persyaratan.Ulama akhirat yaitu yang tidak suka akan kemuliaan dunia dan kemegahan dunia.Lebih ilmu dari harta:1. harta tidak dibawa mati, ilmu dibawa mati dan menolong kita.2. harta tidak memberi manfaat di kemudian hari kecuali bersedekah, ilmu bermanfaat di kemudian hari.3. harta dapat dicuri orang dan rusak binasa, sedangkan ilmu tidak.4. harta itu bila dibelanjakan akan berkurang, sedangkan ilmu itu semakin diajarkan semakin bertambah.5. harta itu waris Qarun, sedangkan ilmu itu waris Rasul.6. ilmu itu menolong kita di kemudian hari, sedangkan harta menyakiti kita di kemudian hari. Halalnya dihisab, haramnya diazab.
Hadist Rasulullah SAW, "Dahulu orang fakir masuk surga 500 tahun dari orang kaya."

ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺳﺮﺍخﺍﻟﻘﻠﺐ
 Artinya: Pikir itu pelita hati.Perhiasan laki-laki:1. berilmu dan kuat mendirikan hukum2. memurahkan hartanya kepada manusia3. sangat berusaha pada pekerjaan yang memberi manfaat
Berat dari langit adalah menuduh orang tidak berdosaLebih luas dari bumi ® kata yang sebenarnya (jujur)Lebih kaya dari laut ® hati yang murahLebih keras dari batu ® hati orang munafikLebih hangat dari api ® kata yang kasarLebih dingin dari es ® bakhilLebih pahit dari racun ® sabar
Kepala akal:1. memaafkan kesalahan manusia padanya2. merendahkan diri kepada manusia3. mendahulukan pikir
Kepala jahil:1. orang yang sangat membesarkan diri sesama manusia2. banyak kata yang memberi laknat3. mengaibkan manusia pada suatu pekerjaan, tetapi dia perbuat ini

Enhanced by Zemanta

No comments: