Tuesday, October 16, 2012

Durun Nafis 4

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Durun Nafis 4

Bermula fasal yang kedua pada menyatakan tauhidul asma ertinya mengesakan allah ta�ala pada segala nama yang iaitu mengesakan yang dinamakan (shahadan) bermula kifiyat mengesakan allah ta�ala pada segala asma�nya itu iaitu seperti bahawa engkau pandang dengan mata kepalamu dan engkau syuhud dengan matahatimu bahawasanya segala asma� itu kembali kepada ia kepada esa allah ta�ala ya�ni segala yang bernama didalam alam ini sekeliannya menzhohir asma� iaitu menuntut ia akan ujud musamma maka tiada yang maujud itu pada haqiqat hanya allah ta�ala sendirian jua dan ujud segala alam ini hanya khayal dan waham jua dengan dinisbahkan kepada allah ta�ala maka sebab itulah kembali segala asma� itu kepada yang maujud iaitu allah subhanahu wata�ala dan ujud allah itu qhoim ia pada segala asma� dan zhohir ia dengan dia itu satu jua ya�ni bahawasanya segala asyia� itu kezhohiran dan kenyataan bagi zat yang satu jua dan yang zhohir dengan segala asyia� itu satu jua daripada tiada itihad dan hullul maha tinggi allah ta�ala daripada yang demikian itu akan sebagai tinggi yang amat besar sebab pun dibuat mithal olih setengah daripada segala arif billah itu kerana menghampir kepada faham jua (ada pun) allah subhanahu wata�ala itu maha suci dan maha tinggi seperti yang dimithalkan itu iaitu seperti kaca yang bertulis setengah merah dan setengahnya kuning dan setengahnya hijau maka dihantarkan akan dia diantara bumi dan cahaya benderang matahari maka betapa engkau lihat kepada benderang cahaya matahari itu tertulis ia pada bumi itu dengan warna nama tiap2 sifat yang ada ia didalam kaca itu padahal benderang cahaya matahari itu tiada berpindah ia ia kepadanya dan tiada bercerai ia daripada zat matahari itu serta yang demikian itu zhohir ia dengan segala sifat sekeliannya itu padahal matahari itu satu jua (maka) bicarakan olihmu akan mithal ini dengan bicara yang sempurna mudah2an mengasihani allah ta�ala akan dikau pada barangyang engkau dapat akandia muafakat ia bagi barangyang kami mithalkan akan dia itu.(setelah itu) hai segala saudaraku yang arif jikalau sudah hasil bagimu maqam ini kemudian maka tajjali hak ta�ala atasmu menselak2 daripada dinding menzhohirnya dengan dua isim yang menunjukan keduanya itu akan dikau atas binasa segala menzhohirnya itu didalam diri ahadiyah allah ta�ala
asma’ (اسماء) @ nama2hullul (حلول) @ melingkupi @ mengandungi berlawanan kepada meliputi @ sebatian itihad (إتحاد) @ didalam kifiyat (كيفية) @ cara @ kaedah @ jalan2musamma (مسمى) @ yang dinamai
(kata) syech al alim al�alammatus sarul alma�rifah maulana assyech abdullah ibn hijazis syarkhowy almasry rohimallah dalam syarah wirdus sahar apabila tajalli allah ta�ala dengan asma�nya zhohir atas hambanya nescaya melihat ia akan segala akuan ini sekeliannya diri haq ta�ala ertinya daripada sekira2 zhohir akuan itu dengan dia dan berdiri akuan itu dengan qhoyumnya dan kekalannya dan bahawasanya tiada bagi akuan itu ujud sendirian dan lagi tiada kuasa ia membezakan antara sesuatu daripada segala akuan ini ertinya daripada sekira2 bahawasanya [color=blue]akuan itu sekeliannya makhluk allah ta�ala ya�ni mazharnya dan tempatnya bersandar kepadanya dan lagi memandang ia akan allah ta�ala itu haqiqat bagi segala akuan itu seperti firman yang maha tinggi فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ertinya barangdimana ada kamu maka adalah disana ujud allah (ya’ni) barang kemana engkau hadapkan akan muka kamu atau hati kamu atau rohmu atau akalmu adalah disana ujud allah (shahadan) ketika itulah keluar satah daripada lidah hamba itu ya’ni mengeluarkan perkataan yang tiada diredhoi olih syara’ maka iaitu bahaya musyahadah inilah kerana terdinding ia daripada memandang akuan ini dengan sebab memandang ujud allah yang mutlaq
mazhar مظهر @ penzhohiran @ penyataan maya @ keseolahan ada/ ujudqhoyum قيوم @ berdiri @ sifat kedirian awalsatah سطح @ latah @ membebel dengan tuturkata yng tidak mampu difahami orang kebanyakan
(seperti kata syech) abdul karim aljalili qadassallahu sirrahu bermula terdinding hamba daripada memandang makhluk dengan sebab memandang ia akan hak ta�ala maka iaitu menjadikan hamba itu mengata tiada yang maujud didalam ujud ini melainkan ujud allah ta�ala bermula yang demikian itu kerana adalah maboknya dan ghoibnya seperti barangyang jatuh bagi halaj maka perkataan orangyang mabok itu tiada bolih dipegang intiha� maka sebab itulah (kata) sultan auliya� maulana alsyech abdul qadir jailani qadassallahu sirrahu jikalau halaj itu ada masa aku nescaya akan aku ambil ia dengan tanganku ya�ni aku tegahkan akan orangyang hendak membunuh dia intiha� (bermula yang pertama) daripada dua isim seperti isimnya (jami�) ertinya yang menghimpunkan iaitu menghimpunkan bagi sekelian mazhar ini iaitu syuhudul kasrah fil wahdah ya�ni pandang banyak yang banyak pada yang satu muradnya sekelian alam ini daripada zat allah ta�ala satu jua tiada daripada yang lainnya (dan yang kedua) daripada dua isim itu seperti isimnya (mani�) ertinya menegahkan dengan zatnya itu bagi segala mazharnya iaitu zhohir ia daripada yang lainnya bermula muradnya itu daripada zat allah ta�ala jua terbitnya sekelian alam ini (maka)adalah hasilnya adalah dalallah dua isim itu terhimpun sekelian alam ini kepada allah ta�ala dan tertegah daripada lainnya ya�ni e]]permulaan daripada allah ta�ala jua dan kesudahannya pun kembali kepada allah ta�ala jua[/b] (seperti) firman allah ta�ala (ولله الأمر وإليه ترجعون) ertinya dan bagi allah ta�ala jua permulaan segala perkerjaan dan kepadanya kembali mereka itu
dalallah (دلاله) @ dalil @ bukti @ pertunjuk @ penyataanjami� (جامع) @ yang menghimpun @ yang mengumpul alkasrah (الكثرة) @ banyak @ berbilang2 @ beragam2mani’ (مانع @ menegah @ melarang @ menghalang @ mendindingi maujud (موجود) @ yang seolah2 ada @ seakan gambaran bersifat dualisma murad (مرد) @ dikehendaki @ bererti @ kesimpulansyuhud (شهود) @ penyaksian @ pandang tembus @ melihat dengan daya ketajaman akalalwahdah (الوحده) @ ujud keesaan @ satu ujud
(setelah itu) maka apabila engkau pandang bahawasanya yang murah itu daripada allah ta�ala jua dan yang zhohir pada hamba itu mazhar isimnya yang bernama karim jua dan demikian lagi apabila engkau lihat akan seseorang sabar ia daripada kesakitannya maka engkau syuhud dan engkau pandang bahawasanya yang sabar itu daripada allah ta�ala jua dan yang ada pada hamba itu mazhar isimnya yang bernama sawwirun kerana karim dan sawwirun itu keduanya isim allah ta�ala dan seperti demikian itulah tiap2 orangyang bernama dengan barang nama ada ia maka adalah sekelian itu engkau syuhud dan engkau pandang mazhar asma� allah ta�ala jua (shahadan) kata setengah daripada �arif billah tiada bagi allah ta�ala itu sifat yang berdiri kepadanya dan yang bertambah ia atasnya seperti segala sifat ma�ani hanyasanya yang ada baginya itu asma� jua mengambil dalil mereka itu dengan dua dalil (suatu daripadanya) naqli iaitu quran dan hadith kerana tiada datang dalam quran dan hadith mengatakan bahawasanya allah ta�ala itu bersifat dan hanyasanya yang datang didalam quran dan hadith itu asma� jua (seperti) firman allah ta�ala ( ولله الأسماء حسنى فاعوه بها) ertinya dan bagi allah ta�ala itu berberapa nama yang baik maka minta doalah kamu kepadanya dengannya (maka) menentukan allah ta�ala akan dirinya dengan nama jua tiada bersifat (dan lagi) sabda nabi saw (وإنما تدعون من هو سميع بصير متكلم وهو معكم أينما كنتم) ertinya dan hanyasanya yng kamu seru itu tuhan yng mendengar lagi amat melihat lagi yang berkata2 padahal serta kamu barang dimana kamu (dan keduanya daripadanya) �aqali iaitu pada akal bahawasanya allah ta�ala itu jikalau ada ia bersifat nescaya adalah ia majhul kerana tiada yang disifatkan itu melainkan yang majhul (bermula allah ta�ala) itu terlebih ma�rifah daripada segala ma�rifah tiada berkehendak ia kepada sifat yang mengenal dia iaitu maha suci allah ta�ala itu daripada bersifat dengan sebab ma�ani yang demikian itu (dan lagi pula) betapa disifatkan allah ta�ala itu padahal ia menyucikan ia menyucikan dirinya daripada bersifat itu dengan nas quran dan hadith yang tersebut itu (shahadan) maqam inilah ya�ni maqam tauhidul asma� maqm yang kedua daripada segala maqam �ariffin yang dianugerahkan allah ta�ala kepada orang yang salik atau kepada lainnya seperti majzub umpamanya dan maqam inilah natijah ertinya faedah dan samarah maqam pertama yang pertama itu maqam orangyang sentiasa memandang wahdatul af�al dan ialah yang menyampaikan akan dikau kepada maqam yang diatas iaitu tauhidus sifat iaitu maqam yang ketiga daripada segala maqam �ariffin
karim (كريم) @ permurah majhul (مجهول) @ yang dibodohkan @ diperbudak2kan @ tidak layak di didarjatkanmazhar (مظهر) @ tempat kezhohiranran @ wadah kenyataan @ wajah ujudnaqli (نقلي) @ ambil @ kutip @ istinbatsawwirun (صور) @ melakar @ menggambar @ membentuk @ menyerupa @ melembaga @ memberi susuk… dari khayal dan waham kepada seolah realiti
**nota**
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
  سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَMaha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,
 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَKami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.
سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَMaha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya ‘Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
(الفصل الثالث فى بيان توهحيد الصفات)


Enhanced by Zemanta

No comments: