Monday, September 10, 2012

Qolbun Salim

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
 
  • Ibnu Sirin rahimahullah berkata :
“Qolbun salim adalah qolbu yang berilmu (mengetahui) bahwa Allah itu adalah kebenaran, hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan”.
  • Ibnu Abbas radiyallahu `anhuma berkata :
“Qolbun Salim adalah qolbu yang bersyahadah bahwa tidak ada Ilah Yang berhak diibadahi kecuali Allah”.


  • Mujahid, Al Hasan dll berkata :
“Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih yaitu dari kesyirikan”.
  • Sa`id bin Al Musayyib rahimahullah berkata :
“Qolbun salim adalah qolbu yang sehat yaitu qolbunya orang yang beriman. Karena, qolbunya orang kafir dan munafiq adalah qolbu yang sakit”.
  • Abu Utsman An Naisaburi rahimahullah berkata :
“Qolbun salim adalah qolbu yang selamat dari bid`ah dan tentram di dalam sunnah”. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir : 994)
  • Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata :
“Tidak sempurna keselamatan qolbu secara mutlak kecuali sampai dia selamat dari 5 hal :

1. (Selamat dari) syirik yang bertentangan dengan tauhid.

2. (Selamat dari) bid`ah yang menyelisihi sunnah.

3. (Selamat dari) syahwat yang menyelisih perintah (syari`ah)

4. (Selamat dari) lalai (ghoflah) yang bertentangan dengan ingat (dzikr)

5. (Selamat dari) hawa (kecenderungan diri) yang bertentangan dengan ikhlas..

(Lihat Al Jawab Al Kafi : 158-159)

Post a Comment