Wednesday, September 19, 2012

DZAT SHOLAT

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Tidak SAH SESUATU PENGABDIAN (ibadah) MELAINKAN MENGETAHUI APA YANG SESUDAH ITU DIABDIKAN'Apakah Yang diabdikan ITU? Ada pun Yang Wajib BAGI mendirikan shalat ialah ITU Diri shalat (shalat sas) iaitu 13 perkara;1. Niat2. BERDIRI Betul3. Takbiratul ihram4. Membaca al Fatihah5. Ruku '6. I'tidal7. Sujud8. Duduk ANTARA doa sujud9. Duduk tahiyyat Akhir10. Membaca tahiyyat Akhir11. Solawat Ke Atas Nabi melihat12. Salam13. TertibAda pun 13 rukun ITU terbahagi kepada 3 bahagian;1. Qalbi2. Qauli3. Fi'liYang terkandung di Illustrasi qalbi ITU 2 perkara, niat Dan tertibDan Yang terkandung di Illustrasi qauli ITU 5 perkara, takbiratul ihram, membaca al Fatihah, membaca tahiyyat Akhir, solawat Ke Atas Nabi melihat Dan salamYang terkandung di Dalam, fi'li pula 6 perkara, BERDIRI Betul, ruku ', i'tidal, sujud, Duduk ANTARA doa sujud Dan Duduk tahiyyat AkhirQalbi ta'luk sifat Ilmu, qauli ta'luk sifat sama 'Dan fi'li ta'luk sifat basar.Qalbi ITU dikatakan qasad, qauli ITU pula dikatakan ta'radh Dan fi'li ITU dikatakan ta'yin. Kemudian dihimpunkan atau disatukan sifat-sifat ITU, qalbi, qauli, fi'li, qasad, ta'radh Dan ta'yin di Illustrasi Huruf Yang LAPAN iaitu ALLAHU AKBAR, Maka jadilah besarbesaran muqarranah ajmaliahMisal Yang PERTAMA, Seumpama sepohon utama Yang telah lengkap Segala rantingnya, dahannya, daunnya, bunganya Dan buahnya, barulah berkembang besar dinamakan Pokok.Misal Yang kedua, Lenyap Segala ta'yin di Dalam, biji (Benih) Boleh dikatakan Juga 'ain biji (' ain Benih) yakni BAGI pihak Yang Proforma Tumbuh, Dan BAGI pihak Yang telah Tumbuh Pasti dinamakan Pokok Jua, yakni PADA martabat haqqul yaqin iaitu fana sifat Hamba PADA sifat Tuhannya Dan baqalah besarbesaran Artikel Baru Dia seperti firman Allah Yang bermaksud, "Dan telah Terang atau BERSINAR Akan bumi ITU Artikel Baru Cahaya Tuhannya '.Jadilah muqarranah ajmaliah yakni terkandung di dalamnya Sekalian ta'yin alam inisial Akan APA hadratnya, imkan bererti klien untuk membuka posisi menghukumkan ANTARA doa martabat iaitu mumkinal wujud Dan wajibal wujud, yakni perbezaan Hamba Artikel Baru Tuhannya Yang dinamakan barzahul jama ', yakni Perhubungan rupa maklum Ilmu Allah ta' ala Artikel Baru jalan ijmal Dan jadilah muqarranah ajmaliah seperti firman Allah Yang mana bermaksud, 'Ada pun niat ITU tiada berhuruf Dan tiada bersuara'.
Post a Comment