Friday, September 28, 2012

Rijalul Ghaib

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Sesungguknya semua ayat-ayat dlm al’quran mengandung ilmu, kekuatan, kegunaan, dan Cahaya diri & Cahaya Alam Semesta
Setiap ayat dan huruf ada malaikat penjaganya, karena sewaktu Malaikat jibril turun menyampikan Risalah ayat & firman ALLAH sebanyak 24.000 kali disertai oleh cahaya malaikat2 yang bersedia bersanding pd setiap huruf Al’quran
Itulah mengapa ayat Al’quran sangat banyak faedah keutamannya, karena Al’quranul Karim terdapat jaminan cahaya Allah, pertolongan Allah, cahaya pengobatan hati & fisik, cahaya kekuatan Lahir & batin, Cahaya petunjuk, Cahaya ilham & kalam & Cahaya Alam Semesta
Berikut ini salah satu ayat2 kalimat Al’quran yg mengandung Hikmah :
Cahaya kekuatan Lahir & Batin :
Bacalah… “Kullu man alaiha Fanin wa Yab’qa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram”
“Sesungguhnya semua pasti binasa, yg Kekal hanyalah Allah yang maha memilki kebesaran & kemuliaan” ( Q.s Ar rahman : 26-27)
Wa anzalnal hadida fihi bahsyun syadida ( sesungguhnya besi itu sangat bermanfaat dalam diri manusia)
(Q.s Al Hadid : 25)
Bacalah…. Innalaha Qawiyyun Azzizun ( Sesungguhnya ALLAH Maha Kuat lagi Maha Kokoh)
Bacalah… Rabbul Masyriki wal magribi la ilaha illallah huwa fata khizzu wakila
( Sesungguhnya Allah penguasa Timur & Barat tidak ada tuhan Selain-NYA lagi Maha Mewakilkan Perlindungan)
* Allahu Salamun Hafizhun Waliyyul wal Muhaimin ( Allah maha Menyelamatkan, Maha Memelihara, Maha melindungi, Maha Menjaga hambanya yg beriman )
Masuk pada alam wali2 Allah alam Rijalul Gaibi
Audzu billahi minas syaithonir rajiem
Bismillahi Awwalu Wal Akhiru Zhahiru wal Bathinu
Assalamu Alaikum Ya Rijalul gaibi……3x
Dzikir : ALLAH, ALLAH, ALLAH
Cahaya petunjuk & pertolongan :
Bacalah pd pertengahan ayat al quran Surah al kahfi : 19 “WalyatalaqtaF wala yus’iran nabikum ahadan” (Berlakulah lemah lembut pd setiap makhluk Allah & jangan ceritakan kejadian yg menimpa dirimu)
Wa ahatta bima ladaihim wa asha kulla syain a’dada
“sesungguhnya IlmuNYA Allah meliputi apa yg ada pd manusia & makhlukNYA, & Dia maha memperhitungkan segalanya satu-persatu” (Q.s Al Jin : 28)
Wa indahu ma fatihul Gaibi la ya’lamuha  illa huwa wa ya’lamu mafill barri wal bahri wa maa tasqutu min waraqatin la ya’lamuha wala habbbatin fil zulumatil fil ardhi wala ratibin wala bisin illa fi kitabin mubin
“Sesungguhnya kepada Allah semua kunci2 yg Gaib, Dia mengetahui segala sesuatu yg ada di daratan & lautan, dan mengetahui setiap yg basah & kering,  setiap benda yang jatuh dlm kegelapan & setiap daun yg gugur dan semua tercatat dlm kitab Lauhim-Mahfudz” (Q.s Al an’am : 59)

Enhanced by Zemanta
Post a Comment