Friday, September 28, 2012

PENJELASAN KITAB TAUHID

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

 KEMURNIAN TAUHID
Kitab Tauhid ini adalah kitab yg bagaimana mengenal ALLAH SWT pencipta langit & bumi dan berkuasa diatas segala tiap2 sesuatu
apakah kita sdh mengenal ALLAH SWT secara baik dan benar pada posisi lahir & batin kita….??
karena sesungguhnya Allah Maha Berkuasa pada kejadian Lahiriah & gerakan dalam batin (hati) kita seperti dlm Firman-NYA :
“Dan Dialah Allah yg  menidurkan kamu di malam hari & Dia mengetahui apa yg kamu kerjakan pd siang hari, kemudian Dia membangunkanmu pd pagi hari untuk disempurnakan umurmu yg telah ditentukan”
“Dialah yg mempunyai kekuasaan tertinggi diatas semua HambaNYA ( Q.s. Al An’Aam: 60-61)
kemudian dalam gerakan batin kita DIA juga mengetahui seperti dlm firmanNYA :
“Rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah ‘Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati manusia” ( Q.s. Al Mulk: 13)
“Dialah ALLAH (yg wajib disembah) baik di langit maupun di bumi ‘DIA mengetahui apa yg kamu rahasiakan & apa yg kamu lahirkan serta mengetahui pula apa yg kamu usahakan ( dalam dunia) ( Q.s. Al An Aam: 3)
Tauhid adalah mengakui kekuasaan Allah dilangit & dibumi sedangkan  aqidah adalah dasar pemahaman islam dengan keyakinan yg kokoh tentang Kebesaran IlmuNYA, Kekuatan NUR & DzatNYA, serta hukum2NYA yg berlaku di dunia & akherat kemudian Kesemuanya bersatu dlm pengakuan kalimat “SYAHADAT  ”La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah syahidul wadul”
Tauhid adalah jg pengakuan bahwa tidak ada TUHAN yg berhak disembah selain ALLAH SWT seperti dlm firmanNYA:
“Beribadahlah kamu sekalian kepada ALLAH (saja) dan Janganlah berbuat syirik sedikitpun kepadaNYA ( Q.s. An Nisa: 36)
“Aku menciptakan jin & manusia tiada lain hanyalah utk beribadah kepadaku (Q.s. Adz Dzariyat: 56)
“Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kpd setiap umat ( untuk menyerukan)’ beribadahlah kepada ALLAH saja dan jauhilah Thaghut ( Q.s. An Nahl: 36)
Thaghut ialah setiap yg diagungkan manusia selain ALLAH dengan disembah, ditaati, dipatuhi, disukai baik berupa : Batu, Patung2, pohon, benda azimat, jin & syetan seperti dalam firmanNYA :
“Barangsiapa mengingkari Thaghut & beriman kepada ALLAH, maka ia benar2 telah berpegang teguh pada tali yg kuat ( Q.s. Al Baqarah : 256)
“Janganlah kamu menjadikan bersama ALLAh sesembahan yg lain agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela (Q.s. Al Israa: 22)
Keistimewaan Tauhid sangat besar sekali hidayahnya & dapat mengampuni segala dosa2 yg seperti dlm firmanNYA:
“Org2 yang beriman dan tidak menodai iman mereka dgn kezhaliman (syirik) mereka itulah org2 yg mendapat ketentraman & mereka itulah adalah org2 yang mendapati jalan hidayah ( Q.s. AL An Aam: 82 )
serta At Tirmidzi meriwayatkan hadist, yg dinyatakan oleh Hasan & dari Anas Rasulullah Bersabda:
“ALLAH TA’ALA Berfirman : “Hai anak2 adam seandainya kamu datang kepadaku dgn dosa sepenuh jagad, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik ( menyekutukan ALLAH) sedikitpun kepadaKU niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagad pula”
Ubadah ibn ash shamit R.a menuturkan : Rasulullah bersabda:
” Barangsiapa bersyahadat bahwa tdk ada sesembahan yg hak selain ALLAH saja, tiada sekutu bagiNYA & Muhammad adalah hamba dan RasulNYA dan (bersyahadat) bahwa ‘ISA’ putera maryam adalah hamba ALLAH, NabiNYA dan bersyahadat pula surga adalah benar adanya neraka pun benar adanya : maka ALLAH pasti memasukkannya ke dlm surga berapun amal yg telah diperbuatnya” (hadist riwayat Al bukhari & muslim)
Berarti pernyataan Tauhid kita Brothers …biarpun dalam hati kecil saja MENGAKUI bahwa kebenaran firmanNYA adalah BENAR ADANYA bisa menjamin kita masuk ke dlm surga disamping itu juga dengan amalan2 AKHLAK KARIM yang diterapkan pd kehidupan sehari-hari.
Diriwayatkan dari Abu said Al Khudri R.a. Rasulullah bersabda:
“Musa Berkata : Ya Tuhanku ajarkanlah kpdku sesuatu utk berdzikir & berdoa kepadamu, Allah berfirman : Katakanlah hai Musa ” LAA ILAHA ILLALLAH” , Musa berkata lagi : Ya Tuhanku semua hambaMU mengucapkan ini, ALLAH pun berfirman : Hai Musa, andaikata ketujuh langit & penghuninya, selain AKU, serta ketujuh bumi diletakkan pd salah satu timbangan, sedang ” LAA ILAHAA ILLALLAH” diletakkan pd salah satu daun timbangan lain, Maka “LAA ILAHAA ILLALLAH” niscaya lebih berat timbangannya.( Hadist riwayat ibnu Habban & AL Hakim)
Diriwatkan Shahih Muslim Rasulullah bersabda:
“Barangsiapa mengucapkan “LAA ILAHAA ILLALLAH” dan mengingkari sesembahan selain ALLAH, Haramlah harta & darahnya, sedang hisab ( perhitungan)nya adalah terserah kepada ALLAH Azza Wa Jalla”
ALLAH Berfirman :
“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan, senantiasa patuh kepada ALLAH dan menghadapkan diri ( Hanya KepadaNYA); dan sama sekali ia tdk pernah termasuk org2 yg berbuat syirik kepadaNYA (Q.s. An Nahl: 120)
“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak & kaumnya; sesungguhnya aku melepaskan diri dari segala apa yg kamu sembah, kecuali ALLAH saja Tuhan yg telah menciptakan aku, karena Hanya DIA yg akan menunjukiku (Jalan kebenaran)  (Q.s. Az Zukhruf: 26-27)
“Mereka menjadikan org2 alim dan rahib2 mereka sebagai Tuhan2 selain ALLAH. dan ( Mereka mempertuhankan pula) Al- Masih putera maryam; padahal mereka itu tiada lain hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada satu Sembahan, Tiada sembahan yg Haq selain DIA, Maha suci ALLAH dari perbuatan syirik mereka (Q.s. At Taubah: 31)
lalu dilanjutkan ” Dan diantara manusia ada org2 yg menyembah tandingan-tandingan (Tuhan2)  selain ALLAH, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai ALLAH, adapun org2 yg beriman amat sangat cintanya kepada ALLAH ( Q.s. Al Baqarah: 165)
Padahal kalau ditelaah lebih dalam dengan keilmuan sebenarnya TUHAN ALLAH SWT tidak berbentuk dan kalau jika berbentuk itu adalah BENDA MATI, karena sesungguhnya ALLAH maha sempurna bentuk Wujud kekuasaanNYA.
Termasuk syirik memakai gelang, benang, azimat dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal marabahaya seperti dlm FirmanNYA:
“Katakanlah (hai muhammad kpd kaum musyrikin) terangkanlah kpdKU tentang apa2 yg kamu seru selain ALLAH, jika ALLAH menghendaki utk menimpakan sesuatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu, atau jika ALLAH menghendaki utk melimpahkan sesuatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatNYA Katakanlah : Cukuplah ALLAH bagiku, hanya kepadaNYA-lah bertawakkal  org2 berserah diri”(Q.s. Az Zumar: 38).
Imran bin Husain R.a, menuturkan bahwa nabi melihat seorang laki2 terdapat di tangannya gelang kuningan sebagai azimat, maka nabi bertanya;
“apakah ini ? orang itu menjawab ” penangkal sakit” Nabi pun bersabda “Lepaskan itu, karena dia hanya akan menambah kelemahan pd dirimu; sebab jika mati sedang  gelang itu masih ada pd tubuhmu, kamu tidak akn beruntung selama-lamanya ( Hadist riwayat Imam Ahmad )
Dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin amir dlm hadist marfu;
“Barangsiapa menggantungkan ‘Tamimah’ semoga ALLAH tdk mengabulkan keinginan org  itu, Dan barangsiapa menggantungkan ‘Wada’ah’ smg Allah tdk memberikan ketenangan pd diri org tersebut, Barangsiapa melakukan semua itu, Maka dia telah berbuat syirik”
“Tamimah” ialah sesuatu yg dikalungkan di leher anak2 atau org dewasa sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yg disebabkan rasa dengki seseorang Dan lain2.
“Wada’ah” ialah sesuatu benda yg diambil dari laut atau darimana saja yg digunakan sebagai penangkal penyakit atau sebagai benda azimat
Hadist marfu diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim;
“Barangsiapa menggantungkan sesuatu barang  (dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dpt melindungi dirinya), niscaya ALLAH menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut” ( Hadist riwayat Imam Ahmad & At Tirmidzi)
Enhanced by Zemanta
Post a Comment