Tuesday, September 11, 2012

7 martabat nafsu

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Suatu perlakuan naluri manusia yang mendorong manusia berperilaku menyimpang yang bertentangan dengan  syariat dan hakekat Allah SWT. Karena nafsu itu merupakan tahap hijab yang harus ditembus atau dipecahkan oleh seorang anak manusia untuk mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya.

Tanpa memecahkan dinding hijab ini manusia tidak mungkin dapat kembali kepada Tuhannya semasa hidupnya didunia atau mematikan dirinya sebelum mati.

7 martabat nafsu

  1. NAFSU AMARAH

  2. NAFSU LAWAHMAH

  3. NAFSU MULHAMAH

  4. NAFSU MUTMAINAH

  5. NAFSU RADIAH

  6. NAFSU MARDIAH

  7. NAFSU KAMALIAH

 

WALAKAT HALAKNA PAUKA KUM SAB’ATARA-IKA

Artinya :    Kami telah menciptakan dirimu tujuh jalan (nafsu) (Q.S. Al-Mu’minun : 17)

Memancarnya suatu nur didalam Jantung itulah yang dinamakan kalbu. (Iman)

Setelah memecahkan dinding hijab yang disebut Nafsu Amarah


Innan Nadsa la-am maratun bissu-i

Artinya : Sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa menyuruh berbuat jahat.

(Q.S. Yusuf 53)

Post a Comment