Tuesday, July 10, 2012

Syiah menyatakan bahawa kelebihan menziarahi Maqam Ali bin Abi Tolib, ialah Allah akan menuliskan baginya bagi setiap langkah satu ganjaran haji& umrah yang mabrur, kemudian Allah tuliskan baginya 100,000 pahala orang syahid, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang serta akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang aman tenteram. Dimudahkan hisab dan disambut oleh para malaikat!

“Kitab Wasail al-Syiah” 10/458 dan kitab “Tahzib al-Ahkam” 6/1306Muhammad Al-Isthananani berkata: “Bab Kedelapan belas: Barangsiapa yang menziarahi Al-Husain -Alaihissalam-, seperti ia menziarahi Allah di Arsy-Nya” (Nurul ‘Ain fil Masyi ila qabril Husain, hal;49, cetakan Darul Mizan Beirut, cetakan pertama 1416H
dalambuku “Kaamilu az-Ziyaaraat”.
isi sebagian bab-bab daftar isi edisi Daar as-Suruur – Beirut 1997 m. antara lain :::::
Bab (58) : Bahwa ziarah al-Husein merupakan amal paling utama.
Bab (59) : Orang yang berziarah al-Husein sama dengan berkunjung kepada Allah di Arasy-Nya.
Bab (60) : Bahwa berziarah al-Husein dan para imam alaihimussalam setara dengan berziarah ke kubur Rasulullah dan keluarga beliau.
Bab (61) : Bahwa berziarah al-Husein dapat menambahkan umur dan rezeki dan meninggalkannya akan dapat menguranginya.
Bab (62) : Bahwa berziarah al-Husein dapat menghapuskan dosa.
Bab (63) : Bahwa berziarah al-Husein setara dengan Umrah.
Bab (64) : Bahwa berziarah al-Husein setara dengan beribadah haji.
Bab (65) : Bahwa berziarah al-Husein setara dengan ibadah haji dan umrah
Bab (67) : Bahwa berziarah al-Husein setara dengan memerdekakan budak
Bab (68) : Bahwa orang-orang yang berziarah al-Husein adalah orang-orang yang memperoleh syafaat.
Bab (69) : Bahwa berziarah al-Husein dapat melipur kesusahan dan dapat menang-gulanginya.
Bab (91) : Apa yang dapat diharap dari tanah liat kubur al-Husein, dan bahwa ia adalah obat.
Bab (92) : Sesungguhnya tanah liat kubur al-Husein merupakan obat dan pengaman.
Bab (93) Dari mana diperoleh tanah kubur al-Husein dan bagaimana mengambilnya?
Bab (94) : Apa yang harus dibaca oleh seseorang apabila ia hendak makan tanah lihat kubur al-Husein.
Bab (53) : Bahwa orang yang berziarah al-Husein akan masuk surga sebelum umat manusia.

Post a Comment