Saturday, June 9, 2012

SAIDINA ABU BAKAR AS SIDDIQ: LIMPAHAN NUR KEROHANIAN RASULULLAH SAW

Rahsia ini dihantar dan mengalir dari Pemimpin semua manusia yakni Rasulullah saw kepada Khalifah pertama, Saidina Abu Bakar as-Siddiq. Melalui dia agama itu disokong dan Kebenaran terpelihara. Allah menyebutkan dan memuji dia dalam Al-Quran dalam banyak ayat antaranya:


"Adapun orang yang memberikan dan menjaga tugasnya, kami memudahkan baginya jalan menuju kemudahan." [Al-Lail: 5-7]

dan

"Dan perlu yang paling setia yang memberikan kekayaannya, sehingga mengikhlaskan dirinya sendiri, dan berusaha untuk mendapatkan kesenangan, tidak ada atau hadiah selain Kehadiran Tuhannya, Yang Maha Tinggi." [Al-Lail :17-21]

Ibn al-Jawzi menyatakan bahawa seluruh ulama Islam dan para Sahabat yakin bahawa ayat-ayat tersebut merujuk kepada Abu Bakar. Di antara semua orang-orang yang disebut "Al-` Atiq, "yang paling soleh, dibebaskan dari hukuman api”.

Ketika ayat 56 dari Surah Al-Ahzab mendedahkan bahawa "Allah dan malaikat-malaikatnya memberkati Nabi saw," Abu Bakar bertanya apakah ia juga dimasukkan dalam berkat ini. Ayat 43 kemudian mendedahkan menyatakan:

"Dia-lah yang menghantar berkat-Nya pada kamu dan begitu juga malaikat-Nya, bahawa Ia boleh membawa kamu keluar dari kegelapan kepada cahaya dan Dia mengasihani orang yang beriman .." [Al-Ahzab: 43]

Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahawa ayat 46 Surah Ar-Rahman turun di rujukan kepada Abu Bakar as-Siddiq:

"Dan bagi orang yang takut untuk berdiri di hadapan Tuhannya ada dua kebun." [Ar-Rahman: 46]
dan:

"Kami telah perintahkan kepada manusia untuk membuat kebaikan orang tuanya:. Kesakitan ibunya melahirkan kamu, dan sakit yang dia memberinya kelahiran yang tercatat (kanak-kanak) sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Akhirnya, ketika ia mencapai usia tersebut. kekuatan penuh dan mencapai empat puluh tahun, katanya, "Wahai Tuhanku! bahawa aku dapat bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan ke atas kedua-dua orang tua saya, dan saya boleh bekerja untuk kebenaran sperti siang hari, supaya menyetujui dan mengasihani aku dalam masalah saya. Sesungguhnya aku berpaling ke Mu dan benar-benar harus saya tunduk (kepada Mu) dalam penyampaian "yang seperti mereka yang Kami akan menerima yang terbaik dari perbuatan mereka dan lulus dengan perbuatan buruk mereka:. (Mereka akan) di antara para sahabat dari taman: janji kebenaran, yang dibuat bagi mereka (dalam kehidupan ini) ". [Al-Ahqaf: 15-16]

Ibnu Abbas mengatakan bahawa ayat-ayat itu sebagai gambaran kepada Abu Bakar as-Siddiq, Allah menghormati dan mengangkat beliau di antara semua sahabat Nabi. Ibnu Abbas berkata lebih lanjut bahawa ayat 158 dari Surah Al-Imran diturunkan merujuk pada Abu Bakar dan Umar:
"Dan mengambil dewan dengan mereka pada hal-hal penting." [Al-Imran: 158]

Akhirnya, kehormatan besar diberikan kepada Abu Bakar dalam mendampingi Nabi saw dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, yang disebut dalam ayat ini:

”Ketika orang-orang kafir mengusir dia keluar, ia tidak memiliki pendamping lebih dari satu berada di Gua. Dan dia berkata kepada temannya, Janganlah takut, sebab Allah beserta kita."
[At-Taubah: 40]
Selain memuji Allah, Abu Bakar as-Siddiq menerima pujian Nabi saw kepada sahabatnya. Ini dicatat dalam banyak hadis terkenal.

Nabi saw bersabda:
"Allah akan menunjukkan kemuliaan-Nya kepada orang-orang secara umum, tetapi Dia akan menunjukkannya kepada Abu Bakar dengan cara yang khusus."

"Tidak pernah matahari terbit atau menetapkan pada seseorang, selain seorang nabi, lebih besar dari Abu Bakar
."

"Jangan sesuatu yang diwahyukan kepada saya bahawa saya tidak mencurahkan ke dalam hati Abu Bakar."

"Tidak ada satu pun kepada siapa pun, saya wajib membayar hutang saya, kecuali Abu Bakar, kerana aku berhutang padanya banyak untuk itu Allah akan memberi pampasan dia pada hari kiamat."

"Jika saya mengambil teman dekat (khalil) selain Tuhanku, aku akan memilih Abu Bakar."

"Abu Bakar tidak mendahului kamu semua kerana banyak doa atau puasa, tetapi kerana rahsia yang ada di dalam hatinya."


Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahawa, "Pada zaman Nabi kami tidak mengenali sesiapa pun lebih tinggi dari Abu Bakar as-Siddiq, kemudian Umar, kemudian 'Uthman."

Bukhari juga meriwayatkan dari Muhammad ibn al-Hanafiya (putra Ali): "Aku bertanya kepada ayahku, ”Siapa orang terbaik setelah Rasul Allah?", Dia berkata, ”Abu Bakar. " Saya Ditanya, 'Siapa itu? " Beliau berkata, Lalu 'Umar aku takut dia akan berkata' Uthman berikutnya, jadi saya berkata: '? Kemudian anda'. Dia menjawab, 'Aku hanya orang biasa. "

Tabarani meriwayatkan melalui Mu’adz bahawa Nabi berkata," Saya mempunyai tujuan bahawa aku ditempatkan pada salah satu sisi dan umat ku diletakkan di sisi lain dan saya lebih berat. Kemudian Abu Bakar diletakkan di satu sisi dan umatku diletakkan di satu sisi dan Abu Bakar lebih berat. Lalu , Umar diletakkan di satu sisi dan umat ku mengenakan lain dan`Umar lebih berat, Kemudian 'Utsman diletakkan di satu sisi dan umatku di sisi lain dan Utsman lebih berat Kemudian dibangkitkan .. "

Hakim meriwayatkan bahawa `Ali pernah ditanya," Wahai Penguasa yang beriman beritahu kami tentang Abu Bakar. " Dia berkata, "Dia adalah orang yang Allah disebut sebagai-Siddiq lidah Nabi dan ia adalah Khalifah (pengganti) Nabi. Kami menerima dia kerana agama kita dan untuk kehidupan duniawi kita."

Ada hadis lain yang menunjukkan pencapaian besar Abu Bakar as-Siddiq dengan hormat kepada semua para Sahabat yang lain.
Abu Bakar adalah teman yang terbaik dan paling dicintai di antara sahabat Nabi saw. Dia diberkati dengan menjadi yang pertama dan terutama, sepanjang hidupnya, dalam keyakinannya, sokongan, dan cintanya Nabi saw. Untuk ini ia dihormati dengan gelaran as-Siddiq, atau benar (tulus).
Dia adalah lelaki dewasa pertama yang menerima Islam di tangan Nabi. Dia belum pernah bergabung dalam penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang sezamannya. Dia datang ke dalam Islam tanpa jejak keraguan atau ragu-ragu. Bertahun-tahun kemudian Nabi saw bercerita: "Setiap kali Aku menawarkan Islam kepada sesiapa pun, ia selalu menunjukkan beberapa keengganan dan ragu-ragu dan cuba untuk membuat sebuah hujah . Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menerima Islam tanpa keraguan atau ragu-ragu, dan tanpa hujah apapun”.

Dia adalah yang pertama dalam sokongan kerohanian Nabi saw. Ia tetap setia menyokong nya sepanjang tahun dalam keadaan yang sukar di Makkah. Dia adalah yang pertama untuk bercakap ketika lulus di luar pemahaman bahkan kaum muslimin yang baru , seperti dalam kes Perjalanan Malam. Dan kemudian di Madinah ketika perjanjian setia dari Hudaibiah ditandatangani, hanya Abu Bakar benar-benar tetap setia.
Dia menasihati para sahabatnya: "Jangan kritik, tetapi berpegang teguh pada syaf (kesetiaan) pada Nabi saw."

Dia adalah yang pertama dalam sokongan hartabendanya untuk menegakkan syiar Islam. Sementara yang lain dari Muslim memberikan kemenangan yang besar untuk menyokong dengan iman mereka, Abu Bakar adalah orang pertama yang memberikan segala yang ia miliki. Ketika ditanya apa dia telah meninggalkan kepada anak-anaknya ia menjawab: "Allah dan Rasul-Nya." Mendengar hal ini Umar berkata: "Tidak ada yang boleh melebihi Abu Bakar dalam menyokong kepentingan Islam."

Dia adalah yang pertama dalam kebaikan dan kasih sayang kepada semua orang yang dipercayainya. Seorang peniaga yang sangat kaya, dia selalu mengambil tahu dan keluar membantu orang miskin dan lemah. Dia membebaskan tujuh hamba sebelum meninggalkan Mekah, di antaranya Bilal. Dia tidak hanya menghabiskan jumlah harta benda yang banyak untuk membeli mereka kebebasan tapi ia kemudian membawa mereka ke dalam rumah tangga sendiri dan memberi pendidikan kepada mereka.

Ketika ia berperanan sebagai Khalifah ia berkata: "Tolong aku, jika saya di sebelah kanan; menempatkan aku di tempat yang benar, jika saya di tempat yang salah ,Yang lemah di antara kalian harus menjadi kuat bersamaku, insya Allah, haknya telah dibenarkan yang kuat di antara kamu akan menjadi lemah bersamaku sampai, insya Allah, saya telah mengambil apa yang disebabkan dari dia. Taatilah saya selama saya mematuhi Allah dan Nabi-Nya; .. ketika aku menderhaka kepada-Nya dan Rasul Nya, jangan taat kepada aku. "

Dalam awal-awal keislaman, penafsiran mimpi dianggap sebagai latihan rohani. Hanya mereka dengan hati yang murni dan latihan kerohanian yang kuat boleh sahaja bermimpi yang bermakna, dan hanya mereka dengan hati yang murni dan kerohaian suci boleh menafsirkan mimpi mereka. Abu Bakar adalah diakui penterjemah mimpi. Nabi sendiri akan berunding hanya dengan dia dalam mencari kejelasan dan tafsiran tentang mimpi kenabiannya.

Sebelum perang Uhud, Nabi saw melihat dalam mimpi bahawa ia menggiring haiwan dan beberapa dari mereka yang dibantai. Pedang yang beliau memegang memiliki sepotong telah patah.. Abu Bakar telah menafsirkan binatang yang disembelih adalah menunjukan kematian yang agak ramai di kalangan Muslim, dan pedang patah adalah menandakan kematian salah satu kerabat Nabi. Malangnya kedua-dua ramalan tersebut menjadi kenyataan dalam perang Uhud.

Abu Bakar juga seorang penyair sebelum ia menjadi Muslim. Dia dikenali kerana pembacaan yang luar biasa dan ingatan yang sangat baik tentang puisi-puisi panjang di mana orang-orang Arab sangat bangga. Mutu kebolehannya ini digunakan dengan baik dalam sejarah Islam. pembacaannya Al-Quran itu begitu sendu dan penuh emosi dikatakan bahawa ramai orang yang memeluk Islam hanya setelah mendengar dia berdoa. Kaum Quraisy cuba untuk melarang dia untuk berdoa di halaman rumahnya untuk mencegah orang dari mendengar dia berdoa.

Hal ini kerana ingatannya bahawa banyak dari hadis yang paling penting datang kepada kita hari ini. Di antara mereka adalah menunjukkan bentuk yang tepat dari doa dan mereka menetapkan yang tepat pada Zakat. Namun dari ribuan Hadis disahkan dan dibukukan, hanya 142 datang melalui Abu Bakar. Putrinya, Aisyah, meriwayatkan bahawa ayahnya menyimpan catatan lebih daripada 500 Hadis tetapi suatu hari dia menghancurkannya. Bahawa Pengetahuan Abu Bakar memilih untuk tetap tersembunyi yang berkaitan dengan pengetahuan kerohanian, `Ilmu-l-ladunni, sumber dari segala pengetahuan suci, suatu pengetahuan yang hanya dapat disebarkan dari hati ke hati.

Walaupun pendiam dan lembut dia juga keterdepan di medan perang.
Ia menyokong Nabi saw dalam semua kempennya baik dengan pedang dan dengan nasihatnya. Ketika orang lain gagal atau berlari undur dia tetap berada di sisi Nabi tercinta. Dikatakan bahawa Ali bertanya kepada temannya saipakah yang mereka anggap paling berani. Mereka menjawab bahawa Ali adalah paling berani. Tapi ia menjawab:. "Tidak, Abu Bakar adalah paling berani pada hari peperangan Badar ketika tidak ada satu pun berjaga-jaga ketika Nabi saw sedang berdoa, tetapi Abu Bakar berdiri dengan pedangnya dan tidak membiarkan musuh untuk mendekati Rasulullah "

Ia tentu saja orang pertama untuk mengikuti Nabi saw sebagai Khalifah dan pemimpin yang beriman. Dia melembagakan perbendaharaan umum (Baytu-l-mal) untuk merawat orang-orang miskin dan memerlukan. Dia adalah yang pertama untuk mengumpulkanAl-Quran dan menyebutnya "Mushaf."

Dalam hal kerohanian, dia adalah orang pertama untuk memberikan arahan dalam kaedah membaca Kalimat suci (La ilaha ill-Allah) untuk memurnikan hati dengan Zikir, dan yang masih dibacakan oleh hari ini olehTarekat Naqsybandiyah.

Allah menghormati Abu Bakar dengan membuatnya terlebih dahulu dengan cara yang tak terhitung banyaknya, Allah yang memberikan kepadanya bahkan lebih menghormati ketika memilih dia untuk menjadi orang kedua. Untuk Abu Bakar adalah satu-satunya pendamping Nabi saw dalam hijrah dari penganiayaan di Makkah untuk berlindung di Madinah. Mungkin gelarnya tersayang adalah "anak kedua dari dua orang ketika mereka berada di gua," sudah dikutip ). Umar berkata: "Saya berharap semua perbuatan hidup saya setara dengan-Nya suatu hari itu nanti."

Ibnu Abbas berkata bahawa suatu hari Nabi sakit. Dia pergi ke masjid, kepalanya dibungkus dengan kain, duduk di mimbar, dan berkata, "Jika saya mengambil seseorang sebagai teman rapat saya (khalil), aku akan mengambil Abu Bakar, tetapi teman terbaik untuk saya adalah persahabatan Islam.
Dia kemudian memerintahkan semua pintu rumah tetangga yang dibuka ke dalam masjid Nabi akan ditutup kecuali salah satu dari Abu Bakar. Dan pintu itu masih terbuka sehingga hari ini.

Keempat Imam dan Syeikh dari Naqsybandiyah memahami dari hadis ini bahawa orang yang mendekati Allah melalui ajaran dan contoh dari Abu Bakar akan mendapati dirinya melewati satu-satunya pintu dibiarkan terbuka untuk Hadirat Nabi.

Dari kata-kata kerohanainnya:

"Tidak ada percakapan yang baik jika tidak diarahkan menuju redha Allah, Tidak ada manfaat dari wang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah .. Tidak ada yang baik dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Dan jika seseorang menjadi tertarik huluran keduniaan, Allah tidak akan menyukainya selama dia terus ada dalam hatinya. "

"Kami telah menemui kepemurahan dalam Taqwa (kesedaran Tuhan), kekayaan dalam Yaqin (kepastian), dan kehormatan dalam kerendahan hati."

"Waspadalah terhadap kesombongan kerana anda akan kembali ke bumi dan tubuh anda akan dimakan oleh cacing."

Ketika dia dipuji oleh orang-orang ia akan berdoa kepada Allah mengatakan:

"Ya Allah, Kau tahu aku lebih baik daripada aku tahu diriku, dan aku tahu diriku lebih baik daripada orang-orang yang memuji saya. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka fikirkan tentang aku, dan mengampuni dosa-dosa saya yang mereka tidak ketahui, dan yang aku melakukan tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. "

"Jika anda berharap berkat-berkat Tuhan haendaklah berlaku baik kepada umat-Nya."

Suatu hari ia memanggil Umar ra dan menasihati nya sampai 'Umar menangis. Abu Bakar berkata kepadanya:

"Jika anda terus nasihat saya, anda akan aman, dan nasihat saya adalah: Harapkan kematian selalu dan hidup yang sewajarnya."

"Kemuliaan bagi Allah yang tidak diberikan kepada makhluk-Nya dengan cara apapun untuk mencapai pengetahuan tentang-Nya kecuali dengan jalan ketidakupayaan mereka dan keputus asaan mereka pernah mencapai pencapaian tersebut."

Abu Bakar kembali kepada Allah pada hari Isnin (seperti yang dilakukan Nabi sendiri) antara Maghrib dan Isyak `pada 22 Jumada'l-akhir, 13 AH Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian.
Nabi saw pernah berkata kepadanya: "Abu Bakar, kamu akan menjadi yang pertama dari umat-Ku untuk masuk syurga."

Rantai emas warisan kerohanian Tareqat Naqsyabandiyah dari Abu Bakar ini dicurahkan kepada penggantinya, Salman al Farisi.
Post a Comment