Monday, April 1, 2013

NAMA TUHAN SEBELUM BERNAMA ALLAH

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

25 NAMA TUHAN SEBELUM BERNAMA ALLAH

ASMA 25 NAMA TUHAN SEBELUM BERNAMA ALLAH.

Bismillahhirrahmannirrahim..


Menurut beberapa pesan dari Rasullallah di dalam banyak hadis terdapat beberapa sebab doa seseorang itu termakhbul. Di antaranya adalah di sebab kan tempat, ruang dan waktu. Salah satu tempat yang mustajab doa doa hamba yang bersungguh sungguh berdoa dan termakhbul adalah di Tanah Suci Mekah tepatnya di persekitaran KA'BAH. Manakala di antara tempat laian adalah di GUA HIRA’ dan yang terakhir adalah di antara malam malam bulan suci Ramadhan.

Bagi kita yang tinggal di Asia tentulah untuk pergi ke Mekah dan berdoa di depan KA'BAH dan GUA HIRA memerlukan kos pembiayaan yang cukup mahal. Ini kerana biaya kos tempat tinggal dan perjalanan yang telah di tetapkan dengan kadar dollar atau dinar yang sekarang jauh lebih tinggi dari nilai nominal uang kita di Asia.Saya sangat yakin tidak semua orang yang bersungguh sungguh berdoa mampu untuk datang ke KA’BAH  sebagai syariat  memakhbulkan doa. Lalu hebatnya adalah bulan suci Ramadhan yang mendatangi kita bukan kita yang mendatangi nya,maka kenapa tidak kita gunakan kesempatan ruang dan waktu yang termakhbul ini untuk berdoa..? Sekarang tinggal kita memaknai kalimat bersungguh sungguh saja lagi sebab waktu maghbulnya iaitu bulan Ramadhan telah datang mengunjungi kita.

Bersungguh sungguh dalam kalimat ini bermaksud dalam beberapa arti(makna). Yang pertama bersungguh sungguh itu bermakna kita istiqomah dalam berdoa. Istiqomah itu adalah berkelanjutan dan tanpa jemu dalam berdoa. Yang kedua bersungguh sungguh adalah bererti Haqqul Yakin. Haqqul Yakin di sini adalah bermaksud kita berdoa di atas aras keyakinan yang tinggi  dalam berdoa. Agar lebih mudah memahami Haqqul Yakin itu bagaimana kita ambil contohnya kisah saperti dibawah ini.

 Kita datang di depan rumah seseorang lalu kita melihat dari luar rumah itu memang ada tuan rumah sedang bersembang(berbicara) dengan tetamu, walaupun kita tidak bertemu mata dengan  pemilik rumah tapi kita mendengar dan melihat nya dari jauh bahawa pemilik rumah memang ada dalam rumah dan sedang  menerima tamu, nah jika ada orang bertanya kepada kita,adakah tuan pemilik rumah berada di rumah maka kita boleh berkata "yakin" pemilik rumah itu memang ada di rumah walau pun kita tidak masuk ke rumahnya. Nah ini adalah standarisasi yakin, lalu jika kita memang masuk ke dalam rumah tersebut dan bertatap muka langsung dengan pemiliknya maka saat orang lain bertanya adakah pemilik rumah berada di rumah kepada kita maka kita akan dapat mengatakan "haqqul yakin" pemilik rumah itu ada di rumahnya sebab kita tadi memang bertemu langsung dengan pemilik rumah tadi. Nah silahkan aplikasi kan sendiri teknik ini dalam berdoa.


Makna lain dari bersungguh sungguh itu adalah "menggunakan kalimat doa yang sangat khusus dan bertepatan energy dari kalimat ayat tadi dengan apa yang kita perlukan secara logic. Ketepatan dalam memilih ayat doa inilah menjadi punca dari termaghbulnya doa yang kita lantunkan. Nah dalam bulan suci Ramadhan ini kita tidak perlu mengeluarkan biaya sangat mahal untuk termaghbulnya doa dengan datang ke pada dua tempat tadi. Tempat dan waktu itu lah yang kini telah mendatangi kita.

Sebagai dasar kaji nya begini:
ALLAH memiliki ratusan Nabi dan Rasul kepada manusia dan jin sebagai penyampai risalah dan ayat-ayatnya dan yang wajib kita yakini dan ketahui adalah 25 Nabi dan Rasul saja dengan nabi penutup iaitu baginda Rasullallah Nabi Muhammad yang kepada beliau Tuhan berikan nama NYA khusus kepada beliau dengan nama Tuhan itu ALLAH. Sesungguhnya pada setiap nabi itu ALLAH berikan nama rahasia tuhan masing masing yang berbeza beza,sesuai dengan kerahasian dan kemampuan masing masing Nabi dan Rasul itu dalam menerima nama khusus tuhan tersebut. Maka sesungguhnya kita rasanya sangatlah patut mengetahui nama nama yang Tuhan berikan kepada 25 para Nabi tersebut,dan setahu saya banyak para ulama ulama besar yang mengetahui 25 nama tuhan sebelum bernama ALLAH ini dan selalu mereka lantunkan dalam zikir doa doa khusus mereka. Sebagai contoh tuhan sebelum bernama ALLAH ialah ZAITUL BAIDA namanya yang ia berikan kepada makhluk semula awal iaitu Nur Muhammad.
 

Oleh sebab itulah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa menyebut dan memanggil tuhan dengan nama yang berbeza namun zatnya sama atau satu jua.

Sesungguhnya kedua puluh lima nama-nama tuhan sebelum bernama ALLAH ini terdapat dalam awalan JUZ AMA iaitu  alif hingga ya, Huruf Hijaiyah dalam Juz Ama itu terdapat 30 huruf yang tertulis dengan huruf alif, lam, ha, wau dan sim sudah menjadi bagian dari nama tuhan ALLAH, Nah sekarang hanya tersisa 25 huruf sahaja lagi dari 25 huruf ini lah 25 nama tuhan itu bermula.


Wassalam

Enhanced by Zemanta

Enhanced by Zemanta
Post a Comment